Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espoolaiset opettajat ja kasvattajat arvostavat lähimetsien hyvää saavutettavuutta ja aidon metsäluonnon tuntua. Espoon koulujen ja päiväkotien tärkeiden lähimetsien selvitykseen vastasi yli 200 opetus- ja varhaiskasvatusyksikköä.

Espoon koulu- ja päiväkotimetsäselvitykseen vastanneista 87 % pitää erittäin tärkeänä tavoitteena koulun tai päiväkodin lähimetsän säilymistä mahdollisimmman luonnontilaisena ja monimuotoisena. Tavoitteena lähimetsän käsittelyssä on tavallisimmin varsin vähäinen hoito ja täsmätoimiin keskittyvä hoitokäytäntö.

Kysely toteutettiin Espoon kaupungin ja Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoiman Koulumetsät arvoonsa -hankkeen yhteistyönä. Kysely selvitti koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöä, sijaintia sekä niitä koskevia toiveita ja huolia. Tietoa koottiin SLL koulumetsäkyselyn ja karttaosoitustyökalun avulla. Selvitystä koordinoi Villa Elfvik (Espoon ympäristökeskus) ja mukana ovat varhaiskasvatus, opetus, kaupunkisuunnittelu ja tekninen keskus. Tulokset julkaistiin 14.1.2014 Espoon valtuustotalolla.

Muita Koulumetsät arvoonsa -hankkeen toimintoja Espoossa olivat Luontotalo Villa Elfvik on tuottama näyttely Tämä metsä on meille tärkeä -kilpailun töistä sekä kouluihin/päiväkoteihin (yht. 6)  suunnatut vierailukäynnit, konsultaatiot ja koulutukset.

Lue lisää

Vaikuttajan pikaopas

Ohesta löydät kokoamamme pikaoppaat kaavoitukseen, kaupunkimetsiin, koulumetsiin, vieraslajeihin ja tietopaketin liito-oravasta.

Lue lisää

Kaavoitus

    Kaavoituksessa tulee noudattaa kaavahierarkiaa, jossa maakuntakaava ohjaa yleiskaavaa ja yleiskaava asemakaavaa. Maakuntakaavoitus…

Lue lisää

Kaupunkimetsien hoito

Espoon kaupunki omistaa noin 5000 hehtaaria metsää. Haluatko tietää, miten lähelläsi sijaitsevaa kaupungin metsää aiotaan hoitaa? Metsänhoidon…

Lue lisää

Liito-orava

Espoon liito-oravakanta on Suomen tiheimpiä. Liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella.…

Lue lisää

Vieraslajit

Tunnista ja kitke haitallisen vieraskasvin taimet Alkukesä on otollista aikaa havainnoida haitallisten vieraskasvilajien taimien nousua. Esimerkiksi…

Lue lisää