Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Keskuspuisto on Espoon sydän

Espoon keskuspuisto on Etelä-Espoon suurin ja yhtenäisin metsäinen viheralue. Keskuspuisto on kaupungin sydän, jonka arvo vain kasvaa asutuksen tiivistyessä. Espoon keskuspuisto ei ole rakentamisen raakamaata, vaan se on säilytettävä luonnon monimuotoisuuden ja asukkaiden virkistäytymisen keitaana.
Espoon keskuspuisto on Etelä-Espoon laajin, nyt 1130 hehtaaria laaja metsäinen viheralue (sininen katkoviiva), mutta uhkaa reunoiltaan supistua keskuspuistoksi yleiskaavoitetun 880 hehtaarin alueen mittaan (sininen alue), jota vielä tulisivat pirstomaan uudet väylät.

Espoon keskuspuisto on yli tuhannen hehtaarin laajuinen metsäinen virkistysalue keskellä Espoota. Metsistä, niityistä, kallioista ja soista koostuva keskuspuisto on Espoon toiseksi suurin yhtenäinen luontoalue Nuuksion jälkeen. Sen säilyminen metsäntuntuisena virkistysalueena ei ole enää itsestäänselvyys, vaan puistoa uhkaa kutistuminen ja pirsoutuminen lukuisten asemakaava-, väylä-, ulkoilureitti- ja metsänhoitohankkeiden seurauksena.

Espoon keskuspuiston sijainti (sininen) suhteessa Espoon ja Kauniaisten kaupunkien rajoihin. Kuva: Laura Ahopelto

Kysymys Espoon keskuspuiston tulevaisuudesta on viime kädessä päättäjien käsissä. Espoon ympäristöyhdistys haastaa kuntavaaliehdokkaat pohtimaan espoolaisen luonnon ja erityisesti Keskuspuiston tulevaisuutta. Päämääränämme on

  • pysäyttää keskuspuiston pirstominen ja supistaminen
  • lisätä suojelualueiden pinta-alaa
  • turvata keskeiset viheryhteydet
  • edistää espoolaisten oikeutta virkistäytyä lähiluonnossa
Espoon keskuspuisto, sinisin rajoin merkitty.

Luonnon- ja maisemanhoito

Luonnon- ja maisemanhoidon tulee parantaa luonto- maisema- ja virkistysarvoja. Myös Espoon keskuspuiston virkistysmetsissä metsänhoito on…

Lue lisää

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelualueet turvaavat Espoon keskuspuiston luonnon säilymisen sekä ulkoilun ja virkistäytymisen aidossa metsäluonnossa. Luononsuojelualua…

Lue lisää

Kaavoitus

Virkistysalue on Espoon keskuspuiston yleisin kaavamerkintä. Puistoa hiljaa nakertava, asemakaava kerrallaan etenevä rakentaminen ja Espoonväylän…

Lue lisää

Materiaalit

Lue raportti, katso diat, levitä flyeriä! Espoon ympäristöyhdistyksen keskuspuistomateriaalit ovat ladattavissa sähköisessä pdf-muodossa. Viestintämateriaali…

Lue lisää

Tiehankkeet

  Espoon keskuspuisto on vaarassa lohjeta kahtia, jos 1970-luvun piirustuspöydiltä 2000-luvun yleiskaavakarttoihin kulkeutunut Espoonväylä…

Lue lisää

Ulkoiluväylät

Espoon keskuspuistoa ei pidä enempää pirstoa leveillä väylillä, jotka aukaisevat jopa kymmenien metrien aukileen metsään. Moni viihtyy…

Lue lisää

Ydinalueet ja viheryhteydet

Espoon keskuspuisto tulee säilyttää mahdollisimman laajana. Sen metsäiset ydinalueet ja viheryhteydet on turvattava. Kapea metsäkäytävä…

Lue lisää