Sijainti: Pääsivu / Espoon keskuspuisto

Keskuspuisto on Espoon sydän

Espoon keskuspuisto on Etelä-Espoon suurin ja yhtenäisin metsäinen viheralue. Keskuspuisto on kaupungin sydän, jonka arvo vain kasvaa asutuksen tiivistyessä. Espoon keskuspuisto ei ole rakentamisen raakamaata, vaan se on säilytettävä luonnon monimuotoisuuden ja asukkaiden virkistäytymisen keitaana.

Keskuspuisto_KARTTA_flyer600.jpg

Espoon keskuspuisto on yli tuhannen hehtaarin laajuinen metsäinen virkistysalue keskellä Espoota. Metsistä, niityistä, kallioista ja soista koostuva keskuspuisto on Espoon toiseksi suurin yhtenäinen luontoalue Nuuksion jälkeen. Sen säilyminen metsäntuntuisena virkistysalueena ei ole enää itsestäänselvyys, vaan puistoa uhkaa kutistuminen ja pirsoutuminen lukuisten asemakaava-, väylä-, ulkoilureitti- ja metsänhoitohankkeiden seurauksena.

KeskuspuistoSIJAINTI_KARTTA.jpg
Espoon keskuspuiston sijainti (sininen) suhteessa Espoon ja Kauniaisten kaupunkien rajoihin. Kuva: Laura Ahopelto

Kysymys Espoon keskuspuiston tulevaisuudesta on viime kädessä päättäjien käsissä. Espoon ympäristöyhdistys haastaa kuntavaaliehdokkaat pohtimaan espoolaisen luonnon ja erityisesti Keskuspuiston tulevaisuutta. Päämääränämme on 

 • pysäyttää keskuspuiston pirstominen ja supistaminen
 • lisätä suojelualueiden pinta-alaa
 • turvata keskeiset viheryhteydet
 • edistää espoolaisten oikeutta virkistäytyä lähiluonnossa

 

Tule mukaan!

Jos olet kiinnostunut osallistumaan kampanjaamme Espoon keskuspuiston puolesta, ota yhteyttä virpi.sahi (at) sll.fi.

Keskuspuisto on Espoon sydän -kampanjan tavoitteena on:

 1. Rakentaa suunnitelma ja yhteistyöverkosto, joilla Espoon keskuspuisto tehdään tunnetuksi eteläisen Espoon tärkeimpänä metsäisenä viheralueena ja virkistäytymiskohteena.

 2. Muotoilla konkreettisia ehdotuksia puiston turvaamiseksi:

  • miten hillitään metsien pirstoutumista ja laadun heikkenemistä kaava-, reitti- ja luonnonhoitohankkeissa

  • miten turvataan keskeiset viheryhteydet

  • miten lisätään suojelualueiden pinta-alaa

TAlvenVAloaKeskuspuistossa_MT.jpgTalven valoa Espoon keskuspuistossa. Kuva: Marko Takanen

 1. Esitellä ehdotuksia julkisuudessa ja nostaa Espoon keskuspuiston tulevaisuus monimuotoinen lähiluonto ja aidossa luonnossa virkistäytyminen teemaksi kuntavaalikeskusteluun.

 1. Aktivoida asukasjärjestöjä ja kuntalaisia mukaan kampanjatyöhön.

 1. Saada ehdokkaita ottamaan kantaa mahdollisimman pirstomattoman metsäisen Keskuspuiston puolesta.

Espoon ympäristöyhdistys on jo pitkään taistellut Keskuspuiston puolesta. Olemme saavuttaneet voittoja, mutta kärsineet myös tappioita. Viime vuonna kokosimme Keskuspuiston luontotietoa yhteen muodostaaksemme kokonaiskuvan nykytilasta, joka on monin tavoin huolestuttava. Keskuspuisto on Espoon sydän -kampanja tähtää vuoden 2017 kuntavaaleihin ja itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlaan. Haastamme myös Espoon päättäjät kertomaan kantansa Keskuspuistoon liittyen. Yhdistyksen kokoama materiaali voi herättää päättäjät miettimään puiston tulevaisuutta myös suojelun näkökulmista. Ensi vuonna Suomi täyttää 100 vuotta. Näin merkittävä juhla voisi olla myös Espoon Keskuspuiston tulevaisuuden juhla.

Ota yhteyttä

Espoon ympäristö-
yhdistys ry

Villa Apteekki
Pappilantie 5, 02770 Espoo
www.sll.fi/espoo

Muut yhteystiedot ks.
hallitus