Laatimalla testamentin ilmaiset tahtosi siitä, mitä omaisuudellesi tapahtuu kuolemasi jälkeen. Testamentilla voit turvata läheistesi aseman sekä määrätä miten omaisuutesi jaetaan ja minkälaisin oikeuksin. Ilmaisemalla selkeästi tahtosi voit myös välttää perintöriitoja.

Kuka saa tehdä?

Testamentin voi tehdä kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka ymmärtää tekemänsä oikeustoimen merkityksen ja jolla on riittävä kyky itsenäiseen tahdonmuodostukseen.

Mistä omaisuudesta testamentilla saa määrätä?

Voit testamentata itse omistamasi omaisuuden tai oman osuutesi yhteisomistuksessa olevasta omaisuudesta. Itse testamentilla saamasi omaisuuden voit testamentata, jos sillä ei ole toissijaissaajaa.

Kuka kelpaa todistajaksi?

Testamenttiin tarvitaan kaksi 15 vuotta täyttänyttä todistajaa, jotka voivat olla sukua keskenään, mutta eivät sukua sinulle tai testamentinsaajalle. Todistajien tulee olla allekirjoitustilaisuudessa yhtä aikaa läsnä. Heidän tulee tietää todistavansa testamenttia, mutta sen sisältöä heille ei tarvitse kertoa.

Miten testamenttia voi muuttaa?

Testamentin voit aina peruuttaa ja sitä voit myös muuttaa. Selkeintä on tehdä muutostilanteessa uusi testamentti.

Mitkä ovat testamentin muotovaatimukset?

Jotta testamentti on pätevä, se tulee laatia kirjallisena. Suositeltavinta on kirjoittaa testamentti koneella, jotta ei jää epäselvyyksiä. Tahdonilmaisusi varmistat omalla allekirjoituksellasi.

Testamentissa tulee käydä ilmi selkeä omaisuuden erittely ja jako testamentinsaajien kesken. Testamentissa on hyvä myös olla päiväys sekä koko nimesi, henkilötunnuksesi ja asuinpaikkasi. Lisäksi tarvitaan kaksi todistajaa.

Missä testamentti pitäisi säilyttää?

Testamenttia ei tarvitse kirjata mihinkään. Se on kuitenkin hyvä säilyttää sellaisessa paikassa, josta se varmuudella löytyy, kuten pankin tallelokerossa.

Miten teen testamentin järjestölle?

Yleishyödylliselle järjestölle tehtävät testamenttilahjoitukset ovat verovapaita. Voit antaa ohjeet siitä, miten testamenttilahjoitus käytetään. Jos tarkkoja ohjeita ei ole, järjestö voi käyttää lahjoituksen sääntöjensä mukaiseen toimintaan parhaaksi katsomallaan tavalla.

Kysy testamentin tekemisestä Luonnonsuojeluliitolle

Talouspäällikkö Erkki Nenonen

  • +358 40 160 3707
  • erkki.nenonen(a)sll.fi

Järjestö- ja varainhankintapäällikkö Heini Jalava

  • +358 40 566 5155
  • heini.jalava(a)sll.fi

Kuvaajatiedot: Ylempi kuva: Eero Vilmi / Vastavalo Alempi kuva: Jorma Lehti / Vastavalo

Lahjoita luonnolle

Lahjoittaminen on helppo ja nopea tapa auttaa. Valitse sinulle sopiva kohde ja tapa olla mukana suojelemassa ainutlaatuinen luontomme.

Lahjoita nyt