Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Säynätti on suosittu retkeilykohde – suojelu turvaisi luonto- ja virkistysarvojen säilymisen!

Säynätti, Mikkeli. Kuva: Markku Nironen

Säynätin alue on suosittu perheiden, kuntoilijoiden ja kalastajien sekä muiden ulkoilijoiden virkistyskohteena. Vastaavia alueita Mikkelin lähistöllä ei todellakaan ole liikaa! Säynätissä on hyvät sienimaastot, kauniit maisemat ja monipuolisesti erilaisia luontotyyppejä.

Luonnossa oleilun ja ulkoilun on tutkimuksissa todettu lisäävän hyvinvointia ja terveyttä. Kaupungin ulkopuolisilla luontoalueilla oleilun on havaittu virkistävän mieltä voimakkaammin kuin kaupungin hoidetuissa puistoissa. Luonnon elvyttävien vaikutusten kannalta oleelliseksi ovat osoittautuneet isommat luontoalueet, joissa on mahdollista oleilla pidempään ja jotka ovat esteettisesti viehättäviä ja helposti saavutettavissa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys on tehnyt Mikkelin kaupungille aloitteen Säynätin metsien suojelemiseksi. Ehdotamme, että Säynätin metsäalueen käytön ja hoidon tavoitteeksi otetaan luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen ja näiden tavoitteiden turvaamiseksi alueesta perustetaan luonnonsuojelualue. Retkeilyreittien alueella ja ympäristössä ei tule harjoittaa metsätaloustoimintaa puuntuotannon vuoksi. Sen sijaan alueella pitää turvata laajasti metsä- ja suoalueita, joiden luonnonarvot säilyvät tai lisääntyvät. Mahdollisten hoitotoimien tavoitteena tulee olla ainoastaan luonnonarvojen ja retkeilyn edellytysten parantaminen.

Säynätin alueella on kaupungin toimesta kehitetty retkeilyvarustusta, kuten rakennettu upouusi esteetön kota tauko- ja tulentekopaikaksi. Alueella on myös ylläpidetty polkuja ja pitkospuita. Näiden retkeilyrakenteiden lisäksi retkeilijöille pitää turvata luonnonarvoiltaan monimuotoinen ympäristö, jossa voi virkistyä ja kokea luontoelämyksiä, muuten rakenteisiin satsaaminen menee hukkaan.

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys kysyy, miten suojelualoite etenee ja miten kaupunki aikoo edistää alueen luonnonarvojen säilymistä ja lisäämistä. Yhdistys kutsuu niin kaupunkilaiset kuin päättäjätkin mukaan retkelle virkistymään Säynättiin:

–      Syysretki Säynätin alueelle Mikkelissä sunnuntaina 23.9. klo 10-12. Alueella on metsiä, järven rantaa ja pieniä soita. Retkellä on mahdollisuus kulkea ohjatusti eripituisia reittejä polkuja pitkin sekä levähtää katetulla kodalla tai avoimella tulipaikalla. Poluilla on juuria, kiviä ja pitkospuita, jotka voivat olla liukkaita. Omat eväät mukaan. Retken lähtö Kaunisniemen kodalta klo 10.00, Jokilahdentie 8, 50350 Norola. Mikkelin kaupungin verkkosivuilla lisätietoa alueesta: https://www.mikkeli.fi/sisalto/ota-yhteytta/liikuntapaikat/ulkoliikuntapaikat/ulkoilureitit-ja-alueet/saynatin-retkeilyreitti.

–      Lisätietoja Miia Kuisma p. 040 6632606, Aune Niiranen p. 044 0361306 tai suur-savo@sll.fi. Ota yhteyttä, jos tarvitset retkelle kyytiä tai voit tarjota sellaisen.

sll.fi/sslsy ja facebook.com/sllsuursavo/

Suomen luonnonsuojeluliitolla on meneillään metsäteemavuosi sll.fi/mita-me-teemme/metsat

Muuta ajankohtaista metsien suojelusta:!www.avohakkuuthistoriaan.fi/

Lisää metsien terveysvaikutuksista: luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-hyvinvointivaikutukset/