Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigering på / av

Puheenjohtaja / Ordförande Solja Kvarnström

  • raasepori(a)sll.fi

Raseborgs Natur r.f.  styrelse utnämns alltid för 2 år. Till föreningens styrelse hör år 2019- 2020 följande medlemmar:

  • Solja Kvarnström, ordförande
  • Gustav Munsterhjelm
  • Jouni Stordell
  • Åsa A. Westerlund
  • Jonna Engström- Ost