Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigering på / av

Allt flere av oss är bekymrade över miljön, klimatförändringen och bevarandet av naturens mångfald.

Speciellt under det gångna året har vi upptäckt naturen på ett helt nytt sätt – några av oss för första gången. Naturen ger oss tröst, speciellt nu i Covid-19 pandemins tider. Naturen har blivit vår fristad.  Det ser vi  eftersom natur- och utflyktsmålen har haft rekordmässigt med besökare.

”Avskogningen, splittrandet av livsmiljöerna, förminskningen av de vilda djurens habitat och den ohållbara användningen av naturresurserna höjer risken för spridning av nya sjukdomar som smittar från djur till människan”.                     (källa: https://wwf.fi/uhat/luonto-ja-pandemiat/)

Raseborgs Natur jobbar för att våra rekreationmöjligheter skulle bevaras och förbättras. Vi vill spara våra skogar och bevara naturens mångfald. På detta sätt säkrar vi att vi även i framtiden får njuta av vår naturs mångsidighet.

Genom att bli medlem, är du med och påverkar och understöder vårt värdefulla arbete för Raseborgs kommuns natur och miljö. Raseborgs natur behöver Dig ?

Du kan bli medlem genom att gå med i Finlands Naturskyddsförbund eller NaturochMiljö medborgarorganisationen.  Raseborgs Natur uppbär ingen egen medlemsavgift utan vi får vår andel av huvudorganisationerna.

Finlands Naturskyddsförbund (FNF) har verkat sedan år 1938 och är vårt lands äldsta och största självständiga miljö- och naturskyddsorganisation i Finland. 

Medlemsavgift år 2021 – medlem 38 euro/kalenderår, studerande 28 euro/kalenderår

Läs mera om medlemsförmånerna och gå med här

Finlands Naturskyddsförbund

 

Natur och Miljö är en svenskspråkig miljöorganisation som  kämpar för ren luft, klart vatten och rik natur. Dess huvudsakliga arbetsområde är Svenskfinland, men de bevakar miljöpolitiken ur ett brett perspektiv och är en del av den globala miljörörelsen.

Medlemsavgift år 2021 – medlem 28 euro/år,ungdomsmedlem <25år -16 euro/år,

familjemedlemskap 38 euro/år

Läs mera om medlemsförmånerna och gå med här

NaturochMiljö