Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri Porin yhdistys

Pori
Navigaatio päälle/pois

PORI, LUVIA, AHLAINEN,
NOORMARKKU, MERIKARVIA,
POMARKKU, SIIKAINEN.

LÄHDE MUKAAN KOTISEUTUSI
LUONNON- JA YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMINTAAN.

METSIEMME pitää säilyä elinvoimaisina myös tuleville sukupolville. Pidämme huolta, että vanhat, monimuotoiset metsät ja rannat säilyvät. Jaamme tietoa alueen luonnon erityispiirteistä ja suojelukohteista, luonnon tilasta ja sen kehittymisestä.

SOIDENSUOJELUN täydennysohjelman valmistelussa teemme parhaamme, että viimeiset Satakunnan luonnontilaiset suot ja kosteikot saadaan turvaan. Alueemme merkittävintä suoluontoa ovat maannousemarannikon rehevät soistumat ja tulvivat tervalepikot.

VESI on yksi elämämme perusedellytyksistä: kaikki tarvitsevat puhdasta vettä. Selkämeri, Yyteri ja Kokemäenjoen suistoalue ovat ainutlaatuisia ja vaativat aktiivista suojelua. Meriluontomme erikoisuuksia ovat lahdenpohjukoiden fladat ja kluuvilammet.

Kuva: Jaana Mälkki

ILMASTOPOLITIIKKAMME tavoitteena on Suomi,
joka vähentää kulutustaan ja päästöjään sekä kasvattaa
hiilinielujaan. Kannatamme uusiutuvia energiamuotoja, myös tuulivoimaa. Uudet päästöttömät energiaratkaisut tulee toteuttaa niin, että ne eivät haittaa luontoa.

MAANKÄYTTÖÖN on jokaisella suomalaisella oikeus vaikuttaa, myös omaan lähiympäristöönsä. Antamalla lausuntoja vaikutamme kaavoitukseen.

Pentti Linkolan sanoin:
”Luonnonsuojeluliike on Suomen luonnon eläinten ja kasvien ammattiyhdistysliike, kukaan muu ei valvo heidän etujaan.”

KAUPUNKILUONNON hoidon ja monimuotoisuuden edistämisessä yhdistys toimii aktiivisesti. Porin kansallinen kaupunkipuisto on vaalimisen arvoinen kaupunkiluontokohde. Jaamme tietoa luonnon terveysvaikutuksista ihmisten henkiseen ja fyysiseen terveyteen.


Lisää tietoa Porin alueen luonnosta ja muita hyödyllisiä luontolinkkejä

Luonto- ja ympäristötietoa koko valtakunnasta – ymparisto.fi: ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu

Metsien käyttö Suomessa – Metsäkeskuksen Metsänkäyttöilmoitukset -karttapalvelu. Sisältää yksityiskohtaiset tiedot myös Porin alueen ja koko Satakunnan metsien käyttötilanteesta.

Pori ja muu Satakunta retkikohteena – Retkipaikka.fi-palvelu esittelee satakuntalaisia luontoretken kohteita.

Pori ja ympäristö – Porin kaupungin jakamaa tietoa luonnon- ja ympäristönsuojelusta Porin seudulla.

Porin lintutieteellinen yhdistys PLY ry

Puhtaan meren puolesta ry

Satakunnan puutarhaseura ry

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry