Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri Porin yhdistys

Pori
Navigaatio päälle/pois

Kannanotot 2023

Mielipide Teako Minerals Finland Oy:n malminetsintälupahakemukseen (TUKES) 17.12.2023

Kommentti L&T Teollisuuspalvelut Oy:n Kipsikorven jätteenkäsittelykeskuksen YVA-selvitykseen (10.10.2023)

Mielipide Suomen Erityisjäte Oy:n Marinkorven jätteenkäsittelylaitoksen lupamuutoshakemukseen (20.10.2023)

Mäntyluoto 65. kaupunginosan Kallon aluetta koskeva asemakaavaluonnos (15.3.2023)

Liitteet kannanottoihin: