Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri Porin yhdistys

Pori
Navigaatio päälle/pois

11.9.2023 Päätös luon­non­suo­je­lua­lu­een perustamisesta / Susisuo

Lehtosuon luonnonsuojelualue / Susisuo

Suojelukohde sijaitsee Susisuon eteläreunalla, noin kahdeksan
kilometriä Porin kaupunkikeskustan lounaispuolella.

Susisuo on pienialainen keidassuo, jonka laiteet ovat osittain ojitetut. Suon eteläosa
on säilynyt huomattavan luonnontilaisena, minkä vuoksi se on nostettu
Satakunnan maakuntakaavan (suojelualueeksi (SL-326).

Susisuon ympäristö on metsäistä aluetta ja suosittu retkeily-ympäristö.
Runsas puolet suojeluun esitetystä kohteesta on maakuntakaavan
suojelurajauksen piirissä. Palstan pohjoisosa on karua isovarpurämettä.
Pohjoisreunan oja on pitkälle umpeutunut eikä sillä ole enää
kuivatusvaikutusta. Muu osa palstasta on tuoreen kankaan osittain
korpista metsää. Puustorakenne on vaihteleva ja monilajinen. Joukossa
on vanhoja järeitä koivuja, myös lahopuuta esiintyy. Palstalla on hyvä
luonnontilaistumiskyky.