Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri Porin yhdistys

Pori
Navigaatio päälle/pois

Kannanotot 2022

Muistutus; Lassila&Tikanoja Teollisuuspalvelut Oy; Vaarallisen jätteen terminaalin ympäristöluvan muuttaminen, Pori Dnro: ESAVI/26249/2022 (17.11.2022)

Vesiluvan käsittelyaikataulu asiassa ”Uksjoen kalataloudellinen kunnostaminen, Pori ja Merikarvia” (3.11.2022)

Kannanotto Kumeko Recycling Oy:n eli Fincumet Oy:n ympäristölupahakemukseen (2.10.2022)

Kommentti; Mäntyluoto 65. kaupunginosan Kallon aluetta koskevan asemakaavan muutos 609 1758 (20.6.2022)

Kommentti; VIREILLÄOLEVA KAAVAMUUTOS (MRL 63 §), ASEMAKAAVALUONNOS (MRL 62 §) 1.) KLASIPRUUKI 89. kaupunginosan laajennus, 1. asemakaava 609 1753 (Pappilanahde). (2.12.2022)

Kommentti; Satakunnan maakuntakaava 2050 (27.5.)