Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri Porin yhdistys

Pori
Navigaatio päälle/pois

Siilit eivät ole kadonneet Satakunnasta

Satakunnan maakunnan siilikanta näyttää olevan Suomen luonnonsuojeluliitto Pori ry:n tuottaman ja Esko Inbergin laatiman selvityksen perusteella keskittyneen maakunnan asutustaajamiin ja ihmisasutuksen välittömään läheisyyteen.

Siilien yleisyys toimii indikaattorina alueensa luonnonterveyden tilalle. Siilien, joista ensimmäiset tulivat Suomen eläimistöön 1850-luvulla, määrän on epäilty viime vuosina vähentyneen merkittävästi. Tarkkoja populaatiomääriä koskevia tietoja on kerätty viime vuosina kuitenkin niukasti.

Lataa ja lue tästä linkistä Satakunnan siilien tilasta: Siiliraportti 14.12.2020