Sijainti: Pääsivu / Apurahat

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen apurahat

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry jakaa vuosittain apurahoja. Apurahakäytäntö uudistuu vuoden 2018 alusta, koska KLYY- tiedote ilmestyy vasta toukokuussa eikä siinä enää julkaista Yhdistetyn rahaston apurahalomaketta. Apurahahakemukset ovat ladattavissa kotisivuilta ja niiden jättöaika on 15.3.2018.

HAE APURAHAA!

Sekä Lehtori Betty Väänäsen rahaston että Yhdistetyn rahaston apurahalomakkeet, kuten jäsen- kasvivaurio- ja  julkaisuapurahat sekä Luontosataset ovat jatkossa netissä tai lomakkeita voi tilata osoitteesta:

Pesä, Kirkkokatu 35, 70100 KUOPIO, puh. 017-262 3811 (ma ja to klo 13-17)

Apurahahakemusten on oltava perillä allekirjoitettuna 15.3.2018 mennessä (postileiman päiväys ei riitä) osoitteessa: Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys (KLYY), Pesä, Kirkkokatu 35, 70100 KUOPIO. Apurahapäätökset tulevat toukokuun alkuun mennessä kotisivuillemme ja apurahojen saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti kirjeellä.

Lisätietoja apurahamenettelystä, hakemuksista ja apurahojen maksamisesta voit kysyä: taloudenhoitaja Pekka Tenhunen, klyy@mbnet.fi, p. 044-2892220. ja pohjois-savo@sll.fi

Tässä kerrotaan lisää rahastoista ja niistä jaettavista apurahoista:

Lehtori Betty Väänäsen rahasto,

vuonna 2018 apurahoja jaetaan enintään 40 000 e.

Rahastosta jaetaan apurahoja perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkijoille ja opiskelijoille. Stipendin voi saada esimerkiksi tutkija/työryhmä työskentelyapurahaksi tai opiskelija pro graduun.

Lehtori Betty Väänäsen rahaston apurahoja haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Muista allekirjoittaa lomake ennen lähettämistä! Postitusosoite on KLYY, Pesä, Kirkkokatu 35, 70100 KUOPIO ja se löytyy myös lomakkeesta.

 

 

Yhdistetty stipendirahasto,

vuonna 2018 jaetaan enintään 22 000 e jakaantuen seuraavasti:

  • Julkaisuapurahat mieluiten savolaista luontoa käsittelevään julkaisutoimintaan (artikkeli, kirja, internet yms.). Kaikille avoin apuraha, ei vaadita jäsenyyttä, jaetaan enintään 5200 e.
  • Kasvivaurioapurahat on tarkoitettu nuorille tutkijoille tai korkeakouluopiskelijoille, joiden tutkimus- tai opinnäytetyö kohdistuu ihmisen toiminnasta aiheutuneisiin kasvien ympäristövaurioihin. Kaikille avoin apuraha, ei vaadita jäsenyyttä, jaetaan enintään 1800 e.
  • Apurahat KLYY:n jäsenille kaikenlaisiin luontoon, ympäristöön sekä KLYY:n ja jaostojen toimintaan liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin. Apuraha voidaan myöntää toiminnasta aiheutuvien välittömien materiaali-, matka- yms. kulujen kattamiseen tai se voi olla myös joko osaksi tai kokonaan kannustuksen- tai tunnustuksenomainen henkilökohtainen stipendi.Jaetaan enintään 15 000 e sisältäen "Luontosataset".
  • Yhdistetyn rahaston apuraha KLYY:n jäsenille voi olla myös omakohtaista luontoharrastusta edistävä "Luontosatanen". Jos sinulla on jokin luontoon tai luonnonharrastukseen liittyvä haave, jonka saisit toteutettua 100 eurolla, hae Luontosatasta. Kun satanen on myönnetty, toimitat kuitit KLYY:n taloudenhoitajalle tämän vuoden aikan hankinnoista ja rahasto korvaa kulusi 100 euroon saakka.

Yhdistetyn rahaston jäsen- kasvivaurio- ja julkaisuapurahoja sekä Luontosatasia haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Muista allekirjoittaa lomake ennen lähettämistä! Postitusosoite on KLYY, Pesä, Kirkkokatu 35, 70100 KUOPIO ja se löytyy myös lomakkeesta.

Lataa Yhdistetyn rahaston apurahahakemuslomake 2018 tästä.

HUOMAA! Yhdistetyn rahaston apurahoja haettaessa 1) etusijalla on Pohjois-Savon luontoon liittyvät hankkeet  2) hakija varautuu tulemaan esittelemään tutkimustaan yhdistyksen tilaisuudessa tai kirjoittamaan siitä yhdistyksen julkaisuun ja 3) jäsenapurahoja haettaessa jäsenyyden on oltava voimassa 31.12.2017.

 

Apurahojen jaossa huomioidaan hyvän käyttökohteen ohella myös jäsenaktiivisuus sekä pitkäaikainen jäsenyys, varsinkin jos anomusten määrä ylittää jaettavissa olevan kokonaissumman! Jäsenapurahoja ja luontosatasia haettaessa jäsenyyden on oltava voimassa ja jäsenmaksu suoritettu ennen vuotta 2018.

 

 

 

Aiempina vuosina myönnetyt apurahat:

Voit lukea apurahoista ja niiden saajista lisää:

Betty Väänäsen rahastosta ja Yhdistetystä rahastosta myönnetyt apurahat vuonna 2017

Myönnetyt apurahat vuonna 2016 (pdf)

Apurahojen saajat vuonna 2015 (pdf)

Myönnetyt apurahat vuonna 2014

Myönnetyt apurahat 2013

Lue lisää Eerikki Rundgrenin "Jäkäläbioindikaattoritutkimuksesta" (pdf), johon hän sai vuonna 2013 Yhdistetyn rahaston kasvivaurioapurahan.

Apurahojen saajat vuonna 2013 (pdf)

Apurahojen saajat vuonna 2012(pdf)

BV-rahaston apurahat 2011

Yhdistetyn rahaston apurahat 2011

BV-rahaston apurahojen saajat v. 2010

Yhdistetyn rahaston apurahojen saajat v. 2010

BV-rahaston apurahan saajat v. 2009

Yhdistetyn rahaston apurahojen saajat v. 2009

BV-rahaston apurahan saajat v. 2008

Yhdistetyn rahaston apurahojen saajat v. 2008