Sijainti: Pääsivu / Apurahat

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen apurahat

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry jakaa vuosittain apurahoja. Apurahojen haku keväältä 2018 on päättynyt. Apurahaa vuonna 2018 saaneiden nimet ja aiheet voit lukea tältä sivulta.

 APURAHAT MYÖNNETTY!


Betty Väänäsen rahastosta ja Yhdistetystä rahastosta myönnetyt apurahat vuonna 2018.

Lehtori Betty Väänäsen rahastosta vuonna 2018 apurahoja jaettiin 14 640  e (hakemusten yhteissumma oli 46 050 e).

Yhdistetystä rahastosta jaettiin apurahoja yhteensä 13 360 e (hakemusten yhteisssumma oli 18 990 e)

Apurahojen saajille postitetaan apurahapäätös liitteineen kotiin henkilökohtaisesti kirjeellä viimeistään viikolla 19.

Lisätietoja apurahamenettelystä, hakemuksista ja apurahojen maksamisesta voit kysyä: taloudenhoitaja Pekka Tenhunen, klyy@mbnet.fi, p. 044-2892220. ja pohjois-savo@sll.fi


Tässä kerrotaan lisää rahastoista ja niistä jaettavista apurahoista:

Lehtori Betty Väänäsen rahasto,

vuonna 2018 apurahoja jaettiin 14 640  e.

Rahastosta jaetaan apurahoja perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkijoille ja opiskelijoille. Stipendin voi saada esimerkiksi tutkija/työryhmä työskentelyapurahaksi tai opiskelija pro graduun.

Lehtori Betty Väänäsen rahaston apurahoja haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Muista allekirjoittaa lomake ennen lähettämistä! Postitusosoite on KLYY, Pesä, Kirkkokatu 35, 70100 KUOPIO ja se löytyy myös lomakkeesta.

 

 

Yhdistetty stipendirahasto,

vuonna 2018 jaettiin 13 360 e jakaantuen seuraavasti:

  • Julkaisuapurahat mieluiten savolaista luontoa käsittelevään julkaisutoimintaan (artikkeli, kirja, internet yms.). Kaikille avoin apuraha, ei vaadita jäsenyyttä, jaettiin 4400 e.
  • Kasvivaurioapurahat on tarkoitettu nuorille tutkijoille tai korkeakouluopiskelijoille, joiden tutkimus- tai opinnäytetyö kohdistuu ihmisen toiminnasta aiheutuneisiin kasvien ympäristövaurioihin. Kaikille avoin apuraha, ei vaadita jäsenyyttä, jaettiin 600 e.
  • Apurahat KLYY:n jäsenille kaikenlaisiin luontoon, ympäristöön sekä KLYY:n ja jaostojen toimintaan liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin. Apuraha voidaan myöntää toiminnasta aiheutuvien välittömien materiaali-, matka- yms. kulujen kattamiseen tai se voi olla myös joko osaksi tai kokonaan kannustuksen- tai tunnustuksenomainen henkilökohtainen stipendi. Jaettiin 8360 e sisältäen "Luontosataset" (= 600 e).
  • Yhdistetyn rahaston apuraha KLYY:n jäsenille voi olla myös omakohtaista luontoharrastusta edistävä "Luontosatanen". Jos sinulla on jokin luontoon tai luonnonharrastukseen liittyvä haave, jonka saisit toteutettua 100 eurolla, hae Luontosatasta. Kun satanen on myönnetty, toimitat kuitit KLYY:n taloudenhoitajalle tämän vuoden aikan hankinnoista ja rahasto korvaa kulusi 100 euroon saakka. Vuonna 2018 jaettiin 600 e.

Yhdistetyn rahaston jäsen- kasvivaurio- ja julkaisuapurahoja sekä Luontosatasia haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Muista allekirjoittaa lomake ennen lähettämistä! Postitusosoite on KLYY, Pesä, Kirkkokatu 35, 70100 KUOPIO ja se löytyy myös lomakkeesta.

Lataa Yhdistetyn rahaston apurahahakemuslomake 2018 tästä.

HUOMAA! Yhdistetyn rahaston apurahoja haettaessa 1) etusijalla on Pohjois-Savon luontoon liittyvät hankkeet  2) hakija varautuu tulemaan esittelemään tutkimustaan yhdistyksen tilaisuudessa tai kirjoittamaan siitä yhdistyksen julkaisuun ja 3) jäsenapurahoja haettaessa jäsenyyden on oltava voimassa 31.12.2017.

 

Apurahojen jaossa huomioidaan hyvän käyttökohteen ohella myös jäsenaktiivisuus sekä pitkäaikainen jäsenyys, varsinkin jos anomusten määrä ylittää jaettavissa olevan kokonaissumman! Jäsenapurahoja ja luontosatasia haettaessa jäsenyyden on oltava voimassa ja jäsenmaksu suoritettu ennen vuotta 2018.

 

 

 

Aiempina vuosina myönnetyt apurahat:

Voit lukea apurahoista ja niiden saajista lisää:

Betty Väänäsen rahastosta ja Yhdistetystä rahastosta myönnetyt apurahat vuonna 2017

Myönnetyt apurahat vuonna 2016 (pdf)

Apurahojen saajat vuonna 2015 (pdf)

Myönnetyt apurahat vuonna 2014

Myönnetyt apurahat 2013

Lue lisää Eerikki Rundgrenin "Jäkäläbioindikaattoritutkimuksesta" (pdf), johon hän sai vuonna 2013 Yhdistetyn rahaston kasvivaurioapurahan.

Apurahojen saajat vuonna 2013 (pdf)

Apurahojen saajat vuonna 2012(pdf)

BV-rahaston apurahat 2011

Yhdistetyn rahaston apurahat 2011

BV-rahaston apurahojen saajat v. 2010

Yhdistetyn rahaston apurahojen saajat v. 2010

BV-rahaston apurahan saajat v. 2009

Yhdistetyn rahaston apurahojen saajat v. 2009

BV-rahaston apurahan saajat v. 2008

Yhdistetyn rahaston apurahojen saajat v. 2008