Sijainti: Pääsivu / Apurahat

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen apurahat

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry jakaa vuosittain apurahoja. Apurahat vuodelle 2017 ovat olleet haettavissa 31.3. mennessä. Apurahojen saajille on ilmoitettu päätöksestä kirjeitse.

Betty Väänäsen rahastosta ja Yhdistetystä rahastosta myönnetyt apurahat vuonna 2017

Lisätietoja apurahamenettelystä, hakemuksista ja apurahojen maksamisesta voit kysyä: klyy.tenhunen@mbnet.fi ja pohjois-savo@sll.fi

Kaikkien vuonna 2017 apurahojen saajien on ilmoitettava 15.3.2018 mennessä selvitys siitä, miten apuraha on käytetty. Tätä varten apurahan saajille postitetaan oma lomake.

Luontosatanen maksetaan kuitteja vastaan, joten siitä ei tarvitse toimittaa erillistä selvitystä.


Lehtori Betty Väänäsen rahasto,

vuonna 2017 apurahoja jaettiin 38 345 e, 20 kpl (hakemusten yhteissumma oli 74 455 e).

Rahastosta jaetaan apurahoja perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkijoille ja opiskelijoille. Stipendin voi saada esimerkiksi tutkija/työryhmä työskentelyapurahaksi tai opiskelija pro graduun.

Betty Väänäsen rahaston sekä Yhdistetyn rahaston kasvivaurio- ja julkaisuapurahoja haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Muista allekirjoittaa lomake ennen lähettämistä! Postitusosoite on KLYY, Pesä, Kirkkokatu 35, 70100 KUOPIO ja se löytyy myös lomakkeesta.

Lataa Betty Väänäsen rahaston apurahahakemuslomake 2017 tästä. Tällä samalla Betty Väänäsen rahaston lomakkeella voit hakea myös Yhdistetyn rahaston kasvivaurio- ja julkaisuapurahoja, jotka on tarkoitettu myös ei-jäsenille. Merkitse rasti siihen kohtaan, mitä apurahaa haet.

Yhdistetty stipendirahasto,

vuonna 2017 jaettiin yhteensä 22 000 e, 27 kpl,(hakemusten yhteissumma oli 53 840 e) jakaantuen seuraavasti:

  • Julkaisuapurahat mieluiten savolaista luontoa käsittelevään julkaisutoimintaan (artikkeli, kirja, internet yms.). Kaikille avoin apuraha, ei vaadita jäsenyyttä, jaettiin 4250 e.
  • Kasvivaurioapurahat on tarkoitettu nuorille tutkijoille tai korkeakouluopiskelijoille, joiden tutkimus- tai opinnäytetyö kohdistuu ihmisen toiminnasta aiheutuneisiin kasvien ympäristövaurioihin. Kaikille avoin apuraha, ei vaadita jäsenyyttä, jaettiin 1800 e.
  • Apurahat KLYY:n jäsenille kaikenlaisiin luontoon, ympäristöön sekä KLYY:n ja jaostojen toimintaan liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin. Apuraha voidaan myöntää toiminnasta aiheutuvien välittömien materiaali-, matka- yms. kulujen kattamiseen tai se voi olla myös joko osaksi tai kokonaan kannustuksen- tai tunnustuksenomainen henkilökohtainen stipendi.Jaettiin 15 950 e (sisältäen "luontosataset").

Yhdistetyn rahaston apuraha KLYY:n jäsenille voi olla myös omakohtaista luontoharrastusta edistävä "luontosatanen", jaettiin 8 kpl á 100 e.


Apurahojen jaossa huomioidaan hyvän käyttökohteen ohella myös jäsenaktiivisuus sekä pitkäaikainen jäsenyys, varsinkin jos anomusten määrä ylittää jaettavissa olevan kokonaissumman! Jäsenapurahoja ja luontosatasia haettaessa jäsenyyden on oltava voimassa ja jäsenmaksu suoritettu ennen vuotta 2017.

Yhdistetyn rahaston jäsenapurahoja ja luontosatasta haetaan KLYY-tiedotteen 1/2017 välissä olevalla lomakkeella. Sitä voi myös tilata Pesältä. Osoite: pohjois-savo@sll.fi tai p. 017-2623811, auki ma ja to klo 13-17. Lomaketta ei ole netissä eikä sitä voi palauttaa sähköisesti.

HUOMAA! Yhdistetyn rahaston apurahoja haettaessa 1) etusijalla on Pohjois-Savon luontoon ja Suomi100-teemaan liittyvät hankkeet  2) hakija varautuu tulemaan esittelemään tutkimustaan yhdistyksen tilaisuudessa tai kirjoittamaan siitä yhdistyksen julkaisuun ja 3) jäsenapurahoja haettaessa jäsenyyden on oltava voimassa 31.12.2016.

 

Aiempina vuosina myönnetyt apurahat:

Voit lukea apurahoista ja niiden saajista lisää:

Myönnetyt apurahat vuonna 2016 (pdf)

Apurahojen saajat vuonna 2015 (pdf)

Myönnetyt apurahat vuonna 2014

Myönnetyt apurahat 2013

Lue lisää Eerikki Rundgrenin "Jäkäläbioindikaattoritutkimuksesta" (pdf), johon hän sai vuonna 2013 Yhdistetyn rahaston kasvivaurioapurahan.

Apurahojen saajat vuonna 2013 (pdf)

Apurahojen saajat vuonna 2012(pdf)

BV-rahaston apurahat 2011

Yhdistetyn rahaston apurahat 2011

BV-rahaston apurahojen saajat v. 2010

Yhdistetyn rahaston apurahojen saajat v. 2010

BV-rahaston apurahan saajat v. 2009

Yhdistetyn rahaston apurahojen saajat v. 2009

BV-rahaston apurahan saajat v. 2008

Yhdistetyn rahaston apurahojen saajat v. 2008