Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry jakaa vuosittain apurahoja.

Apurahojen hakuaika on päättynyt 15.3. 2019. Tälle sivulle tulevat tiedot myönnetyistä apurahoista toukokuun alkuun mennessä.

Apurahojen saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti postitettavalla kirjeellä ja sähköpostilla, jos hakija on sellaisen laittanut hakemukseensa.

Lisätietoja apurahamenettelystä, hakemuksista ja apurahojen maksamisesta voit kysyä: Olavi Raatikainen; olavi.raaatikainen@gmail.com, Pekka Tenhunen; klyy@mbnet.fi, p. 044-2892220 ja pohjois-savo@sll.fi

Tässä kerrotaan lisää KLYY-rahastosta ja niistä jaettavista apurahoista:

Lisäksi tänä vuonna on haettavana ollut myös  kunniatohtori Juhani Ruotsalaisen muistoraha sienitutkimukseen, 1190 e. Tähän voit tehdä vapaamuotoisen hakemuksen, missä perustelet apurahan käyttöä. Lähetä hakemus 15.3.2019 mennessä osoitteeseen KLYY, Pesä, Kirkkokatu 35, 70100 KUOPIO.

Lehtori Betty Väänäsen apurahat

Rahastosta jaetaan vuonna 2019 enintään 40 000 e apurahoja perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkijoille ja opiskelijoille. Stipendin voi saada esimerkiksi tutkija/työryhmä työskentelyapurahaksi tai opiskelija pro graduun.

Lehtori Betty Väänäsen apurahoja haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Muista allekirjoittaa lomake ennen lähettämistä! Postitusosoite on KLYY, Pesä, Kirkkokatu 35, 70100 KUOPIO ja se löytyy myös lomakkeesta. Hakemuksen on oltava perillä 15.3.2019!

Lataa BV-hakemuslomake tästä

KLYY-rahaston apurahat jakaantuen seuraavasti:

  • Julkaisuapurahat mieluiten savolaista luontoa käsittelevään julkaisutoimintaan (artikkeli, kirja, internet yms.). Kaikille avoin apuraha, ei vaadita jäsenyyttä. Vuonna 2019 jaetaan enintään 5000 e.
  • Kasvivaurioapurahat on tarkoitettu nuorille tutkijoille tai korkeakouluopiskelijoille, joiden tutkimus- tai opinnäytetyö kohdistuu ihmisen toiminnasta aiheutuneisiin kasvien ympäristövaurioihin. Kaikille avoin apuraha, ei vaadita jäsenyyttä. Vuonna 2019 jaetaan enintään 1500 e.
  • Apurahat KLYY:n jäsenille kaikenlaisiin luontoon, ympäristöön sekä KLYY:n ja jaostojen toimintaan liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin. Apuraha voidaan myöntää toiminnasta aiheutuvien välittömien materiaali-, matka- yms. kulujen kattamiseen tai se voi olla myös joko osaksi tai kokonaan kannustuksen- tai tunnustuksenomainen henkilökohtainen stipendi. Vuonna 2019 jaetaan enintään 15 000 e , mikä sisältää ”Luontosataset”.
  •  KLYY:n jäsenille tarkoitettu apuraha voi olla myös omakohtaista luontoharrastusta edistävä ”Luontosatanen”. Jos sinulla on jokin luontoon tai luonnonharrastukseen liittyvä haave, jonka saisit toteutettua 100 eurolla, hae Luontosatasta. Kun satanen on myönnetty, toimitat kuitit  tämän vuoden aikana hankinnoista ja rahasto korvaa kulusi 100 euroon saakka.

KLYY- rahaston jäsen-, kasvivaurio- ja julkaisuapurahoja sekä Luontosatasia haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen.  Merkitse rasti siihen kohtaan, mitä apurahaa haet! Muista allekirjoittaa lomake ennen lähettämistä! Postitusosoite on KLYY, Pesä, Kirkkokatu 35, 70100 KUOPIO ja se löytyy myös lomakkeesta.Hakemusten on oltava perillä 15.3.2019!

Lataa KLYY-apurahalomake tästä

HUOMAA! Apurahoja haettaessa 1) etusijalla on Pohjois-Savon luontoon liittyvät hankkeet  2) hakija varautuu tulemaan esittelemään tutkimustaan yhdistyksen tilaisuudessa tai kirjoittamaan siitä yhdistyksen julkaisuun ja 3) jäsenapurahoja haettaessa jäsenyyden on oltava voimassa 31.12.2018.

Apurahojen jaossa huomioidaan hyvän käyttökohteen ohella myös jäsenaktiivisuus sekä pitkäaikainen jäsenyys, varsinkin jos anomusten määrä ylittää jaettavissa olevan kokonaissumman! Jäsenapurahoja ja Luontosatasia haettaessa jäsenyyden on oltava voimassa ja jäsenmaksu suoritettu.

Katso alla olevista linkeistä aiemmin myönnetyista apurahoista ja kysy lisää Pekka Tenhunen, 044-2892220:

Myönnetyt apurahat 2017(1) kotisivulle

KLYYn apurahat 2018