Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry jakaa vuosittain apurahoja – vuonna 2020 yhteensä enintään 50 000 €.

Apurahojen hakuaika on päättynyt 31.3.2020.

Myönnetyt apurahat julkistetaan toukokuun alussa. Apurahojen saajille ilmoitetaan päätöksestä kirjeellä ja sähköpostilla. Lisätietoja apurahamenettelystä, hakemuksista ja apurahojen maksamisesta voi kysyä sähköpostitse Olavi Raatikaiselta (olavi.raatikainen@gmail.com) tai Marja Tenhuselta (pohjois-savo@sll.fi).

Apurahoja haettaessa hakija varautuu tulemaan esittelemään tutkimustaan yhdistyksen tilaisuudessa tai kirjoittamaan siitä yhdistyksen julkaisuun. Apurahojen jaossa huomioidaan hyvän käyttökohteen ohella myös jäsenaktiivisuus sekä pitkäaikainen jäsenyys; varsinkin jos anomusten määrä ylittää jaettavissa olevan kokonaissumman.

Vuonna 2020 apurahojen jakamisessa painotetaan aiheita, jotka käsittelevät luonnon monimuotoisuutta, ilmastonmuutosta tai vesiteemaa.

KLYY:n jakamat apurahat jakaantuvat Lehtori Betty Väänäsen apurahaan, kasvivaurioapurahaan sekä KLYY:n jäsenille tarkoitettuihin jäsenapurahoihin ja Luontosatasiin.

Julkisesti haussa olevat apurahat ovat Lehtori Betty Väänäsen apuraha ja kasvivaurioapuraha.

Betty Väänäsen apurahoja jaetaan vuonna 2020 enintään 30 000 €.

Apurahan voi saada perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkija ja opiskelija. Stipendin voi saada esimerkiksi tutkija/työryhmä työskentelyapurahaksi tai opiskelija pro graduun. Savolaisuus katsotaan eduksi.

Kasvivaurioapurahoja jaetaan vuonna 2020 enintään 2000 €.

Kasvivaurioapurahat on tarkoitettu nuorille tutkijoille tai korkeakouluopiskelijoille, joiden tutkimus- tai opinnäytetyö kohdistuu ihmisen toiminnasta aiheutuneisiin kasvien ympäristövaurioihin.

Hakulomake: Betty Väänäsen apurahoja ja kasvivaurioapurahoja haetaan alla olevalla lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen.

Lataa tästä BV-apurahan hakemuslomake 2020

Apurahoja KLYY:n jäsenille jaetaan vuonna 2020 enintään 18 000 €.

Jäsenapurahoja ja Luontosatasia voivat hakea vain KLYY:n jäsenet. Jäsenmaksun on oltava ollut voimassa 31.12.2019 (jäsenyys tarkistetaan jäsenrekisteristä).

KLYY:n jäsenille myönnetään jäsenapurahoja luontoon ja ympäristöön liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin sekä luontoa käsittelevään julkaisutoimintaan. Apuraha voidaan myöntää toiminnasta aiheutuvien välittömien materiaali-, matka- yms. kulujen kattamiseen tai se voi olla myös joko osaksi tai kokonaan kannustuksen- tai tunnustuksenomainen henkilökohtainen stipendi.

Jäsenet, joilla on jokin luontoon tai luonnonharrastukseen liittyvä haave, voivat hakea sen toteuttamiseen Luontosatasta. Kun satanen on myönnetty, tulee vuoden 2020 aikana tehdystä hankinnasta toimittaa KLYY:lle ostokuitit, ja yhdistys korvaa kulut 100 euroon saakka.

Hakulomake: Jäsenapurahoja sekä Luontosatasia haetaan alla olevalla lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen.

Lataa tästä  KLYY-jäsenapurahan hakemuslomake 2020 uusi lomake

Jos et jostain syystä saa lomaketta ladattua, voit pyytää sen postitse osoitteesta:  KLYY, aluesihteeri Marja Tenhunen, Puijonkatu 15, 70100 KUOPIO.

 

KLYY:n myönnetyt apurahat 2019

KLYY-rahaston apurahat
Myönnetyt apurahat yhteensä 13 030 €  (hakemusten yhteissumma 31 718 €)
Hakija/työryhmä apurahan aihe myönnetty summa
JÄSENAPURAHAT:
Haataja Heidi Lintuharrastukseen ja luonnossa liikkumisen tarvikkeisiin 100,00 €
Haataja Henna Lumikenkien ostamiseen 100,00 €
Hallikainen Lauri Savon Luonto -äänimaisemia 5 -cd-albumi 2 700,00 €
Martiskainen Henna Enää en ole suotta – vapaaehtoista soidensuojelua Majakankaanalussuolla 1 530,00 €
Osala Tapio Pohjois-Savon sääksien tutkimukseen 3 500,00 €
LUONTOSATASET:
Kemiläinen Marjo Vaellus Kilpisjärvellä 100,00 €
Laitinen Seija Kiikareiden hankintaan 100,00 €
Tegelberg Anita Sienten biologia -kirjan ja vaelluskenkien hankintaan 100,00 €
Vainikainen Vesa Minarin pönttöprojekti 100,00 €
8 330,00 €
JULKAISUAPURAHAT:
Huhtaniska Annaleena Postikorttisarja Korkeakosken luonnonsuojelualueelta 500,00 €
McElwain Anna Maria Luontoaiheinen esitys, jossa yhdistyy klavikordimusiikki ja valokuvat 1 800,00 €
Väisänen Jaakko ja työryhmä Puijoga (elokuva) 900,00 €
3 200,00 €
KASVIVAURIOAPURAHAT:
Konttila Johanna Ilmastonmuutoksen vaikutukset kasviyhteisöön, sen kokonaisbiomassaan ja resurssien allokointiin 990,00 €
Lampinen Eveliina Ihmispaineiden vaikutukset pohjoisen Perämeren vedenalaiskasviyhteisöihin 510,00 €
1 500,00 €
Juhani Ruotsalaisen muistoraha sienitutkimukseen
Vauras Jukka Tieteelle uusien haperolajien kuvaaminen (sekvensointi, tuoretuntomerkit ja levinneisyys) 1 190,00 €

 

Lehtori Betty Väänäsen apurahat
Myönnetyt apurahat yhteensä 35 130 €  (hakemusten yhteissumma 76 160 €)
Hakija/työryhmä apurahan aihe myönnetty summa
Carrasco Navarro Victor FT Kuopio Mikromuovien riskinarviointi sisävesien vesieliöille 2 000,00 €
Elo Riikka FT Turku DNA-viivakoodikirjaston rakentaminen petopunkeille 3 000,00 €
Heikkinen Mirka LuK Oulu Kaupunkiympäristön viheralueiden sammalten runsaus ja monimuotoisuus 820,00 €
Holmberg Ida LuK Oulu Valloittajalaji argentiinanmuurahaisen populaatiogenomiikka 990,00 €
Honka Johanna FM Oulu Metsähanhisaaliin alalajijakauman geneettinen määrittäminen ja kannanhoidon menetelmien kehittäminen 4 000,00 €
Kekkonen Jaana PhD Vantaa Evolutiivisen potentiaalin säilyttäminen ympäristönmuutoksissa – tutkimusyhteistyö Suomen, Venäjän, Viron ja Latvian välillä liito-oravan maisemagenetiikassa 3 400,00 €
Kyrö Kukka FM Lohja DNA-viivakoodaus apuna viherkattojen niveljalkaislajiston määrityksessä 4 000,00 €
Lansink Gerhardus FM Oulu Kohdeapuraha ahman luonnonsuojelugenetiikkaan (väitöskirjatyö) 2 000,00 €
Leino Lyydia opisk. Turku Glyfosaatin vaikutus ihmisen suoliston bakteereihin ja bakteerikoostumukseen 3 800,00 €
Liedes Oona opisk. Oulu Valinnan vaikutus suomenhevosen genotyyppisiin ja fenotyyppisiin ominaisuuksiin 990,00 €
Miettinen Antti FM Helsinki Itämeren lohen luonnonkannan populaatiogenominen selvitys 5 500,00 €
Mojzer Janka FM Turku Glyfosaatin vaikutukset makrosieniin ja mykorritsakolonisaatioon 1 190,00 €
Peltola Sanni LuK Helsinki Matka-apuraha tutkimusvierailuun Evolutiivisen lääketieteen instituuttiin Zürichissä 800,00 €
Piirto Sameli opisk. Ilmajoki Talitiaisen (Parus major) ravintoketjun mikrobisto 990,00 €
Valtonen Anu FT Kuopio Ruspolia differens hepokattien DNA-viivakoodaus 1 650,00 €

.

Katso alla olevista linkeistä aiemmin myönnetyista apurahoista.

Myönnetyt apurahat 2017

KLYYn apurahat 2018