Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Yhdistys jakaa apurahoja perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkijoille ja opiskelijoille, luontoa käsittelevään julkaisutoimintaan, kasvien ympäristövaurioihin kohdistuviin tutkimuksiin tai opinnäytetöihin sekä jäsenapurahoja luontoon ja ympäristöön liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin sekä julkaisutoimintaan.

Vuonna 2024 KLYY:n apurahoja myönnettiin yhteensä 30 000 eur

Lehtori Betty Väänäsen apurahat (15 990 eur)
Maria Agullo Samper
Could Mytilus replace Fucus as a foundation species in the Baltic sea, 1200 eur
Emily Knott
Digitaalisen PCR-menetelmän soveltaminen symbioottisten organismien vuorovaikutusten ymmärtämiseen, 2900 eur
Sareh Yaripour
Daphnia magna (vesikirppu) -lajin suolistomikrobien toiminta: nanomuovien ja lääkkeiden vaikutusten arviointi, 3000 eur
Jaakko Haverinen
Vesihome – uhka virtavesityölle ja uhanalaisten vaelluskalojen palauttamiselle, 3000 eur
Jaana Kekkonen
Jatkohakemus: Metson maisemagenomiikka – kyky sopeutua evolutiivisesti ratkaisee riistalajin tulevaisuuden, 3000 eur
Jarkko Hanninen
Common mycorrhizal networks, a hidden line of defence in Scots pine, 995 eur
Ronan O’Sullivan
Suomen ja itäisen Itämeren väestögenomiikka Ruotsin ja Novgorodin sotien aikana, 900 eur
Vili Jormanainen
Suomen kaksisiipisten pölyttäjien levinneisyys ja diversiteetti, 995 eur

Kasvivaurioapurahat (3000 eur)
Anne Kasurinen
Ilmastokestävät ja hiiltä sitovat kuusen taimet – juuristovasteet muuttuvissa kasvuolosuhteissa, 2000 eur
Yuwen Pang
Suon kasvillisuuden tilakuvioiden kartoitus hyperspektrisellä kaukokartoituksella, 1000 eur

Jäsenapurahat (11 010 eur)
Jari Julkunen
Valomikroskooppiin liitettävän kameran hankinta, 995 eur
Anniina Korhonen
The effects of environmental management and societal perception on floral biodiversity in urban green infrastructure, 995 eur
Annika Metso
Suvasveden rantasammalinventointi 2024, 1500 eur

Jonna Helli
Kimalaiset (Bombus spp.) antropogeenisen saastumisen mittareina Suomessa, 800 eur
Lauri Hallikainen
Luonto soi osa 17 tupla CD, 2000 eur
Pekka Tenhunen
Luontojärjestötoiminnan kuvamateriaalinen selvitystyö henkilökohtaisesta 60 vuoden arkistosta, 600 eur
Tapio Osala
Merikotkien ja sääksien tutkiminen, pesäntarkastus, rengastus, tekopesät, livekamerat sekä rengastajien koulutus, 4120 eur

Aiempina vuosina myönnetyt apurahat