Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry jakaa vuosittain apurahoja.

Tarkemmat hakuohjeet ja vuonna 2020 haettavat summat ilmoitetaan tällä sivustolla helmikuun aikana! Hakuaika 15.2. – 31.3.2020

Apurahojen saajille on ilmoitettu päätöksestä henkilökohtaisesti postitettavalla kirjeellä ja sähköpostilla, jos hakija on sellaisen laittanut hakemukseensa.

Lisätietoja apurahamenettelystä, hakemuksista ja apurahojen maksamisesta voit kysyä: Olavi Raatikainen; olavi.raaatikainen@gmail.com ja pohjois-savo@sll.fi

Tässä kerrotaan lisää KLYY-rahastosta ja niistä jaettavista apurahoista:

Lehtori Betty Väänäsen apurahat

Rahastosta jaettava summa vuonna 2020 ilmoitetaan helmikuun aikana. Apurahan voi saada perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkijoille ja opiskelijoille. Stipendin voi saada esimerkiksi tutkija/työryhmä työskentelyapurahaksi tai opiskelija pro graduun.

Hakemuslomake 2020 ja tarkemmat hakuehdot täydentyvät tälle sivulle 15.2.2020 mennessä.

Lehtori Betty Väänäsen apurahoja haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Muista allekirjoittaa lomake ennen lähettämistä! Postitusosoite löytyy lomakkeesta. Hakemuksen on oltava perillä 31.3.2020.

 

KLYY-rahaston apurahat jakaantuen seuraavasti:

HUOM! Näiden apurahojen jakosummat ja hakumenettely lomakkeineen ilmoitetaan helmikuun aikana! Hakuaika 15.2.-31.3.2020

  • Julkaisuapurahat mieluiten savolaista luontoa käsittelevään julkaisutoimintaan (artikkeli, kirja, internet yms.). Kaikille avoin apuraha, ei vaadita jäsenyyttä. Vuonna 2020 jaettava summa……
  • Kasvivaurioapurahat on tarkoitettu nuorille tutkijoille tai korkeakouluopiskelijoille, joiden tutkimus- tai opinnäytetyö kohdistuu ihmisen toiminnasta aiheutuneisiin kasvien ympäristövaurioihin. Kaikille avoin apuraha, ei vaadita jäsenyyttä. Vuonna 2020 jaetaan….
  • Apurahat KLYY:n jäsenille kaikenlaisiin luontoon, ympäristöön sekä KLYY:n ja jaostojen toimintaan liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin. Apuraha voidaan myöntää toiminnasta aiheutuvien välittömien materiaali-, matka- yms. kulujen kattamiseen tai se voi olla myös joko osaksi tai kokonaan kannustuksen- tai tunnustuksenomainen henkilökohtainen stipendi. Vuonna 2020 jaetaan …., mikä sisältää ”Luontosataset”.
  •  KLYY:n jäsenille tarkoitettu apuraha voi olla myös omakohtaista luontoharrastusta edistävä ”Luontosatanen”. Jos sinulla on jokin luontoon tai luonnonharrastukseen liittyvä haave, jonka saisit toteutettua 100 eurolla, hae Luontosatasta. Kun satanen on myönnetty, toimitat kuitit  tämän vuoden aikana hankinnoista ja rahasto korvaa kulusi 100 euroon saakka.

KLYY- rahaston jäsen-, kasvivaurio- ja julkaisuapurahoja sekä Luontosatasia haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen.  Merkitse rasti siihen kohtaan, mitä apurahaa haet! Muista allekirjoittaa lomake ennen lähettämistä! Postitusosoite löytyy lomakkeesta.Hakemusten on oltava perillä 31.3.2020.

HUOMAA! Apurahoja haettaessa hakija varautuu tulemaan esittelemään tutkimustaan yhdistyksen tilaisuudessa tai kirjoittamaan siitä yhdistyksen julkaisuun ja jäsenapurahoja ja Luontosatasia haettaessa jäsenyyden on oltava voimassa 31.12.2019.

Apurahojen jaossa huomioidaan hyvän käyttökohteen ohella myös jäsenaktiivisuus sekä pitkäaikainen jäsenyys, varsinkin jos anomusten määrä ylittää jaettavissa olevan kokonaissumman!

 

KLYY:n myönnetyt apurahat 2019

KLYY-rahaston apurahat
Myönnetyt apurahat yhteensä 13 030 €  (hakemusten yhteissumma 31 718 €)
Hakija/työryhmä apurahan aihe myönnetty summa
JÄSENAPURAHAT:
Haataja Heidi Lintuharrastukseen ja luonnossa liikkumisen tarvikkeisiin 100,00 €
Haataja Henna Lumikenkien ostamiseen 100,00 €
Hallikainen Lauri Savon Luonto -äänimaisemia 5 -cd-albumi 2 700,00 €
Martiskainen Henna Enää en ole suotta – vapaaehtoista soidensuojelua Majakankaanalussuolla 1 530,00 €
Osala Tapio Pohjois-Savon sääksien tutkimukseen 3 500,00 €
LUONTOSATASET:
Kemiläinen Marjo Vaellus Kilpisjärvellä 100,00 €
Laitinen Seija Kiikareiden hankintaan 100,00 €
Tegelberg Anita Sienten biologia -kirjan ja vaelluskenkien hankintaan 100,00 €
Vainikainen Vesa Minarin pönttöprojekti 100,00 €
8 330,00 €
JULKAISUAPURAHAT:
Huhtaniska Annaleena Postikorttisarja Korkeakosken luonnonsuojelualueelta 500,00 €
McElwain Anna Maria Luontoaiheinen esitys, jossa yhdistyy klavikordimusiikki ja valokuvat 1 800,00 €
Väisänen Jaakko ja työryhmä Puijoga (elokuva) 900,00 €
3 200,00 €
KASVIVAURIOAPURAHAT:
Konttila Johanna Ilmastonmuutoksen vaikutukset kasviyhteisöön, sen kokonaisbiomassaan ja resurssien allokointiin 990,00 €
Lampinen Eveliina Ihmispaineiden vaikutukset pohjoisen Perämeren vedenalaiskasviyhteisöihin 510,00 €
1 500,00 €
Juhani Ruotsalaisen muistoraha sienitutkimukseen
Vauras Jukka Tieteelle uusien haperolajien kuvaaminen (sekvensointi, tuoretuntomerkit ja levinneisyys) 1 190,00 €

 

Lehtori Betty Väänäsen apurahat
Myönnetyt apurahat yhteensä 35 130 €  (hakemusten yhteissumma 76 160 €)
Hakija/työryhmä apurahan aihe myönnetty summa
Carrasco Navarro Victor FT Kuopio Mikromuovien riskinarviointi sisävesien vesieliöille 2 000,00 €
Elo Riikka FT Turku DNA-viivakoodikirjaston rakentaminen petopunkeille 3 000,00 €
Heikkinen Mirka LuK Oulu Kaupunkiympäristön viheralueiden sammalten runsaus ja monimuotoisuus 820,00 €
Holmberg Ida LuK Oulu Valloittajalaji argentiinanmuurahaisen populaatiogenomiikka 990,00 €
Honka Johanna FM Oulu Metsähanhisaaliin alalajijakauman geneettinen määrittäminen ja kannanhoidon menetelmien kehittäminen 4 000,00 €
Kekkonen Jaana PhD Vantaa Evolutiivisen potentiaalin säilyttäminen ympäristönmuutoksissa – tutkimusyhteistyö Suomen, Venäjän, Viron ja Latvian välillä liito-oravan maisemagenetiikassa 3 400,00 €
Kyrö Kukka FM Lohja DNA-viivakoodaus apuna viherkattojen niveljalkaislajiston määrityksessä 4 000,00 €
Lansink Gerhardus FM Oulu Kohdeapuraha ahman luonnonsuojelugenetiikkaan (väitöskirjatyö) 2 000,00 €
Leino Lyydia opisk. Turku Glyfosaatin vaikutus ihmisen suoliston bakteereihin ja bakteerikoostumukseen 3 800,00 €
Liedes Oona opisk. Oulu Valinnan vaikutus suomenhevosen genotyyppisiin ja fenotyyppisiin ominaisuuksiin 990,00 €
Miettinen Antti FM Helsinki Itämeren lohen luonnonkannan populaatiogenominen selvitys 5 500,00 €
Mojzer Janka FM Turku Glyfosaatin vaikutukset makrosieniin ja mykorritsakolonisaatioon 1 190,00 €
Peltola Sanni LuK Helsinki Matka-apuraha tutkimusvierailuun Evolutiivisen lääketieteen instituuttiin Zürichissä 800,00 €
Piirto Sameli opisk. Ilmajoki Talitiaisen (Parus major) ravintoketjun mikrobisto 990,00 €
Valtonen Anu FT Kuopio Ruspolia differens hepokattien DNA-viivakoodaus 1 650,00 €

.

Katso alla olevista linkeistä aiemmin myönnetyista apurahoista.

Myönnetyt apurahat 2017

KLYYn apurahat 2018