Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Yhdistys jakaa apurahoja perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkijoille ja opiskelijoille, luontoa käsittelevään julkaisutoimintaan, kasvien ympäristövaurioihin kohdistuviin tutkimuksiin tai opinnäytetöihin sekä jäsenapurahoja luontoon ja ympäristöön liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin sekä julkaisutoimintaan.

KLYY jakaa vuosittain rahastostaan apurahoja – Vuonna 2023 haettavana oli yhteensä 30 000 euroa. Apurahojen saajat:

Myönnetyt apurahat 2023 10.5.2023
Betty Väänäsen rahasto
Haverinen, Jaakko (3000 eur): Eläinten lämpökuolema: rakennevauriot vai evolutiivinen suunnitteluperiaate?
Hiltunen, Milla (950 eur): Metanogeenien rikastus kasvimateriaalista ja identifiointi sekvensoimalla
Kekkonen, Jaana (3500 eur): Metson maisemagenomiikka – kyky sopeutua evolutiivisesti ratkaisee taigalajin tulevaisuuden
Moya Bastos, Wendy (950 eur): Identification of cryptic bumblebee species (Bombus spp.) from Finnish cities using DNA barcoding
Peltola, Sanni (750 eur): Tutkimusvierailu: Evolutiivisen antropologian Max Planck-instituutti, Leipzig, Saksa
Pomares Palomares, Andrea (950 eur): Effect of social learning in the mating choice and sexual selection of the wood tiger moth (Arctia plantaginis).
Rasheed, Ushman (2800 eur): Sienijuurivälitteinen metsäpuiden viestintä: avain metsien hyvinvointiin?
Saari, Nelli-Johanna (1500 eur): Suomen esihistoriallisten purupihkojen muinaisgeneettinen tutkimus
Santaharju, Jenni (1700 eur): Suomen kielellisen, geneettisen ja kulttuurisen itä-länsi-jaon jäljillä
Schach, Julian (950 eur): Molecular Phylogeny of Cotesia parasitizing Melitaeini butterflies
Vinnenmaa, Stiina (950 eur): Suomen ruusuilla (Rosa) kehittyvien Megastigmus-täpläkiilupistiäisten kartoitus sekä lajintunnistus morfologian ja DNA-viivakoodauksen avulla
Yaripour, Sareh (2000 eur): Purokatkan (Gammarus pulex) sopeutuminen ilmaston lämpenemiseen ja nanomuoveihin sekä näiden yhteisvaikutuksiin

Jäsenapurahat
Asteri, Tata (500 eur): Edistää Kallaveden kulttuuriarvoa
Hallikainen, Lauri (2000 eur): Luonto soi 16 – Taigametsän sydämessä tupla cd-albumi
Kononen, Suonna (500 eur): Luontorunoilija Reino Rinteen 110-vuotisjuhlalevy

Kärkkäinen, Hannu (800 eur): Lämpökameran hankintaan (rengastuksen apuvälineeksi)
Osala, Tapio (3000 eur): Merikotkien ja sääksien tutkimus Pohjois-Savossa
Tegelberg, Anita (245 eur): Koulutus: Luonto toimintaympäristönä Iisalmessa
Ukkonen, Markku (1000 eur): Toimistokontin hankinta rengastustilaksi Raasion lintuasemalle (osarahoitus)
Åberg, Patrick (500 eur): Suomen-perhoset.fi sivuston päivitys- ja ylläpitomaksu

Luontosatanen
Julkunen, Jari (100 eur): Mikroskopiatarvikkeiden ja sienikirjan hankintaan
Laitila, Saga (100 eur): Teltan hankintaan

Hakuaika 1.- 31.3.2023

Myönnetyt apurahat julkistetaan toukokuun alussa. Apurahojen saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti postitettavalla kirjeellä ja sähköpostilla, jos hakija on sellaisen laittanut hakemukseensa. Lisätietoja apurahamenettelystä, hakemuksista ja apurahojen maksamisesta voit kysyä sähköpostilla apurahat@klyy.fi

Lehtori Betty Väänäsen apurahoja jaetaan vuonna 2023 enintään 18 000 €.

Apurahan voi saada perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkija ja opiskelija. Stipendin voi saada esimerkiksi tutkija/työryhmä työskentelyapurahaksi, väitöskirjatyöhön tai opiskelija pro graduun.  Savolaisuus katsotaan eduksi. 

Kasvivaurioapurahoja jaetaan vuonna 2023 enintään 2 000 €. 

Kasvivaurioapurahat on tarkoitettu nuorille tutkijoille tai korkeakouluopiskelijoille, joiden tutkimus- tai opinnäytetyö kohdistuu ihmisen toiminnasta aiheutuneisiin kasvien ympäristövaurioihin.

Hakeminen

Lehtori Betty Väänäsen apurahoja ja kasvivaurioapurahoja haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Muista allekirjoittaa paperinen lomake ennen lähettämistä! Lähetä allekirjoitettu hakemus ja liitetiedostot skannattuna (pdf-tiedostona) osoitteeseen apurahat@klyy.fi tai postilla osoitteeseen Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry, Puijonkatu 15, 70100 Kuopio. Postitusosoitteet löytyvät myös hakemuslomakkeesta.

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 31.3.2023.

Betty Väänäsen hakemuslomake (pdf) 

Jäsenapurahoja ja Luontosatasia jaetaan vuonna 2023 10 000 €

Näitä apurahoja voivat hakea vain KLYY:n jäsenet.  Jäsenmaksun on oltava voimassa 31.12.2022 (jäsenyys tarkistetaan jäsenrekisteristä)

Jäsenapuraha

Apurahaa jaetaan monenlaisiin luontoon, ympäristöön sekä KLYY:n toimintaan liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin. Apuraha voidaan myöntää toiminnasta aiheutuvien välittömien materiaali- ja matkakulujen yms. kattamiseen tai se voi olla joko osaksi tai kokonaan kannustuksen- tai tunnustuksenomainen henkilökohtainen stipendi.

Luontosatanen

Jos sinulla on jokin luontoon tai luonnonharrastukseen liittyvä haave, jonka saisit toteutettua 100 eurolla, hae Luontosatasta.  Luontosatanen myönnetään ensisijaisesti kouluikäisille, alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, ja perustelluista syistä myös yli 18-vuotiaille opiskelijoille. Kun satanen on myönnetty, toimitat kuitit hakuvuoden aikana ja rahasto korvaa kulusi 100 euroon saakka. HUOM! Luontosatasta ei myönnetä jo tehtyihin hankintoihin. 

Hakeminen

Yhdistettyä jäsenapurahaa sekäLuontosatasia haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Merkitse rasti siihen kohtaan, mitä apurahaa haet! Muista allekirjoittaa lomake ennen lähettämistä! Lähetä allekirjoitettu hakemus ja liitetiedostot skannattuna (pdf-tiedostona) osoitteeseen apurahat@klyy.fi tai postilla osoitteeseen Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry, Puijonkatu 15, 70100 Kuopio. Postitusosoitteet löytyvät myös hakemuslomakkeesta.

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 31.3.2023 

HUOM! Apurahoja haettaessa hakija varautuu tulemaan esittelemään tutkimustaan yhdistyksen tilaisuudessa tai kirjoittamaan siitä yhdistyksen julkaisuun.  Apurahojen jaossa huomioidaan hyvän käyttökohteen ohella myös jäsenaktiivisuus sekä pitkäaikainen jäsenyys, varsinkin jos anomusten määrä ylittää jaettavissa olevan kokonaissumman

Työskentelyapuraha vai kohdeapuraha?

Hakemuslomakkeissa kysytään, haetko työskentelyapurahaa vai kohdeapurahaa. Tämä tieto on olennainen 1000 euron ja sen ylittävien apurahojen kohdalla, sillä tieto tarvitaan ilmoitettaessa apurahoista verottajalle. Tässä lyhyesti selvennettynä mitä nämä eri apurahatyypit tarkoittavat. Lisätietoja löytyy verottajan sivuilta https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48885/apurahojen-stipendien-ja-tunnustuspalkintojen-verotus2/

Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan työskentelijän tavallisia henkilökohtaisia elinkustannuksia tietyllä ajanjaksolla.Kohdeapurahalla

VUONNA 2022 MYÖNNETYT APURAHAT:

Lehtori Betty Väänäsen apurahoja jaettiin vuonna 2022, 25 600 €.

Agate Auzane, Understanding mechanisms behind yeast interactions with the model plant Arapidopsis thaliana (väitöskirjatyö), 1500 €

Jaakko Haverinen, Mikromuovien ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutus kalojen sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan, 3000 €

Heidi Helisjoki, Pitkien ei-koodaavien RNA-molekyylien ilmentyminen progesteronilla ja munarakkulanesteellä käsitellyissä ihmisen siittiöissä (Pro gradu), 2000 €

Essi Järvinen, Metsäsertifikaattien tehokkuus monimuotoisuuden suojelussa (Pro gradu), 2000 €

Jaana Kekkonen, Metson maisemagenomiikka – kyky sopeutua evolutiivisesti ratkaisee taigalajin tulevaisuuden, 4000 €

Anniina Kuha, Geenivirrat suomalaisväestön sisällä (Pro gradu), 3000 €

Mira Latva, Mikro-organismien ja muoviroskan vuorovaikutukset meriympäristössä (väitöskirjatyö), 4600 €

Quang Dang Nguyen, Ei-invasiiviset biomarkkerit: lajinsisäiset värivaihtelut puna-ampiaisella Vespula rufa (Pro gradu), 2000 €

Suvi Olli, Ympäristö-DNA:n soveltaminen viitasammakoiden tunnistuksessa vesinäytteissä (Pro gradu), 1000 €

Elsi Pulkkinen, Kohdistetun genomieditointiteknologian kehittäminen, 2500 €

Kasvivaurioapurahoja jaettiin vuonna 2022, 2 000 €.

Annika Nylund, Magneettikasvien monimuotoisuus liikenteen saastuttamissa kaupunkiympäristöissä (Pro gradu),2000 €

Jäsenapurahoja jaettiin vuonna 2022, 17 730

Roseanna Avento, Ukrainan luontoaiheisen valokuvanäyttelyn järjestäminen, 1500 €

Milla Bouquerel, Luontotaajuudella-podcastin tallennusvälineiden hankinta, 700 €

Paula Hyvönen ja työryhmä, Kuopion Luontokino 2022, 1400 €

Markus Miettinen, Pohjoisten lintujen seurantapyyntiprojekti Varkauden Lapinluhdalla, 3800 €

Tapio Osala, Pohjois-Savon sääksien ja merikotkien tutkimus, 1700 €

Rauha Pulliainen, Luontotuvalla toteutettavien kuvataidenäyttelyiden materiaali- ja tapahtumaohjelman kuluihin, 200 €

Piia Ratava, Luontoaiheiset vierailut erityisryhmille, 500 €

Eelis Rissanen, Kiikarit luonnonystävälle, 780 €

Eelis Rissanen ja työryhmä, Suomen 4. lintuatlaksen toteuttaminen Pohjois-Savossa, 4000 €

Anna-Maria Veijalainen ja työryhmä, Biomuovin hajoamisen tehostaminen biojätekompostissa, 1800 €

Maaret Väänänen ja työryhmä, Hanke Kuopion Haminalahden haitallisten vieraslajien torjumiseksi, 850 €

Luontosataset

Jari Julkunen, Suomen vesiperhoset ja Suomen hyppyhämähäkit-kirjojen hankinta

Tuula Junnikkala, Uusien vaelluskenkien hankintaan

Tuomo Keinänen, Laadukkaiden Schwegler-linnunpönttöjen hankintaan

Timo Koskinen, Pohjoiseen suuntautuvan vaelluksen ruoka- ja polttoainekustannuksiin

Asta Lahdesmäki, Akkukäyttöisen oksasilppurin hankinta

Myönnetyt apurahat apurahat maksetaan kesäkuussa . Apurahojen saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti postitettavalla kirjeellä ja sähköpostilla, jos hakija on sellaisen laittanut hakemukseensa. Lisätietoja apurahamenettelystä, hakemuksista ja apurahojen maksamisesta voit kysyä sähköpostilla apurahat@klyy.fi 

Lehtori Betty Väänäsen apurahat

Apurahan voi saada perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkija ja opiskelija. Stipendin voi saada esimerkiksi tutkija/työryhmä työskentelyapurahaksi, väitöskirjatyöhön tai opiskelija pro graduun.  Savolaisuus katsotaan eduksi.  

Kasvivaurioapurahat 

Kasvivaurioapurahat on tarkoitettu nuorille tutkijoille tai korkeakouluopiskelijoille, joiden tutkimus- tai opinnäytetyö kohdistuu ihmisen toiminnasta aiheutuneisiin kasvien ympäristövaurioihin.

Hakeminen

Lehtori Betty Väänäsen apurahoja ja kasvivaurioapurahoja haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Muista allekirjoittaa paperinen lomake ennen lähettämistä! Lähetä allekirjoitettu hakemus ja liitetiedostot skannattuna (pdf-tiedostona) osoitteeseen apurahat@klyy.fi tai postilla osoitteeseen Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry, Puijonkatu 15, 70100 Kuopio. Postitusosoitteet löytyvät myös hakemuslomakkeesta.

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 31.3.2022. 

Linkki Betty Väänäsen- ja kasvivaurioapurahan hakemukseen:

/app/uploads/sites/41/2022/02/APURAHAHAKEMUS-KLYY-BettyVaananen2022word.doc

  1. Jäsenapuraha ja Luontosatanen 

Näitä apurahoja voivat hakea vain KLYY:n jäsenet.  Jäsenmaksun on oltava voimassa 31.12.2021 (jäsenyys tarkistetaan jäsenrekisteristä).  

Jäsenapuraha

Apurahaa jaetaan monenlaisiin luontoon, ympäristöön sekä KLYY:n toimintaan liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin. Apuraha voidaan myöntää toiminnasta aiheutuvien välittömien materiaali- ja matkakulujen yms. kattamiseen tai se voi olla joko osaksi tai kokonaan kannustuksen- tai tunnustuksenomainen henkilökohtainen stipendi. 

Luontosatanen

Jos sinulla on jokin luontoon tai luonnonharrastukseen liittyvä haave, jonka saisit toteutettua 100 eurolla, hae Luontosatasta.  Kun satanen on myönnetty, toimitat kuitit hakuvuoden aikana ja rahasto korvaa kulusi 100 euroon saakka.  

Hakeminen

Yhdistettyä jäsenapurahaa sekä Luontosatasia haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Merkitse rasti siihen kohtaan, mitä apurahaa haet! Muista allekirjoittaa lomake ennen lähettämistä! Lähetä allekirjoitettu hakemus ja liitetiedostot skannattuna (pdf-tiedostona) osoitteeseen apurahat@klyy.fi tai postilla osoitteeseen Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry, Puijonkatu 15, 70100 Kuopio. Postitusosoitteet löytyvät myös hakemuslomakkeesta. 

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 31.3.2022.

Linkki jäsenapurahan ja Luontosatasen hakemukseen:

/app/uploads/sites/41/2022/02/APURAHAHAKEMUS-KLYYjasenapuraha2022word.doc

HUOM! Apurahoja haettaessa hakija varautuu tulemaan esittelemään tutkimustaan yhdistyksen tilaisuudessa tai kirjoittamaan siitä yhdistyksen julkaisuun.  Apurahojen jaossa huomioidaan hyvän käyttökohteen ohella myös jäsenaktiivisuus sekä pitkäaikainen jäsenyys, varsinkin jos anomusten määrä ylittää jaettavissa olevan kokonaissumman.

Työskentelyapuraha vai kohdeapuraha?

Hakemuslomakkeissa kysytään, haetko työskentelyapurahaa vai kohdeapurahaa. Tämä tieto on olennainen 1000 euron ja sen ylittävien apurahojen kohdalla, sillä tieto tarvitaan ilmoitettaessa apurahoista verottajalle. Tässä lyhyesti selvennettynä mitä nämä eri apurahatyypit tarkoittavat. Lisätietoja löytyy verottajan sivuilta https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48885/apurahojen-stipendien-ja-tunnustuspalkintojen-verotus2/

Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan työskentelijän tavallisia henkilökohtaisia elinkustannuksia tietyllä ajanjaksolla.Kohdeapurahalla katetaan toiminnasta syntyviä kuluja esim. matka- ja tarvikekustannuksia.

Aiempina vuosina myönnetyt apurahat