Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Metsien luontokadon pysäyttäminen vaatii tekoja

Metsien luontokadon pysäyttäminen vaatii tekoja

Katri Himanen nosti Pohjois-Savon metsäneuvoston nimissä kirjoittamassaan mielipidekirjoituksessa esiin maakuntamme metsien hoitotason kohentamisen, mikä tarjoaisi tuottavuuden noustessa parempia mahdollisuuksia myös metsiensuojelun edistämiseen. Metsien luontokato on tällä hetkellä jo hälyttävällä tasolla: peräti 97 % metsäisistä luontotyypeistä on luokiteltu silmälläpidettäviksi tai uhanalaisiksi, ja uhanalaisista lajeista suurin osa on metsälajeja. Luontokato on aiemmista kansainvälisistä ja kansallisista sitoumuksista huolimatta jatkuvasti kiihtynyt. Esimerkiksi hömötiainen oli aikanaan yleinen ja runsas laji, mutta sen kanta on vain parissakymmenessä vuodessa vähentynyt alle puoleen, ja nykyään se luokitellaan erittäin uhanalaiseksi lajiksi.

Luontokadon pysäyttäminen vaatii tekoja. Pohjois-Savon metsiensuojelupinta-ala 4,7 % on kiistatta riittämätön ylläpitämään maakunnan metsäluonnon monimuotoisuutta. Herkimmät metsälajit eivät käsitellyissä talousmetsissä selviä, joten tarpeeksi laajat ja toisiinsa kytkeytyneet suojelualueet ovat välttämättömiä. Arvokkaita kohteita löytyy niin valtion, kuntien, yhteisöjen, yhtiöiden kuin yksityistenkin omistajien mailta. Yksityismaiden suojelussa korostuu vapaaehtoisuuteen perustuva Metso-ohjelma, johon tulisi osoittaa lisää resursseja. Arvokohteita on myös mahdollista myydä suojeltavaksi esimerkiksi Luonnonperintösäätiölle. Kunnilla, seurakunnilla, valtiolla ja yrityksillä on mahdollisuus rauhoittaa osa metsistään omalla päätöksellään.

Suojelualueiden lisäksi monimuotoisuuden säilyttämistä tukevia toimenpiteitä tarvitaan myös talousmetsissä. Esimerkiksi lahopuun määrän lisääminen, jatkuvan kasvatuksen ja monilajisen puuston suosiminen sekä metsien kiertoajan pidentäminen auttavat monia taantuvia metsälajeja. Metsänpeitteen ylläpitäminen, oikea-aikaiset ja sopivasti mitoitetut metsänhoitotoimet sekä kiertoajan pidentäminen myös hidastavat ilmastonmuutosta.

Luontokadon torjumiseen ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtääviä ohjelmia ja lupauksia on tehty paljon, ja aiheesta on olemassa erittäin laadukasta tutkimustietoa. Näitä ei saa vesittää poliittisin päätöksin tai kustannuksiin vedoten, sillä kaikkein kallein vaihtoehto on jättää ilmastonmuutos ja luontokato huomiotta.

Paula Hyvönen ja Mari Wikholm
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin edustajat Pohjois-Savon metsäneuvostossa

Metsäneuvosto Savon Sanomat 2024

PS.

Luontokato-malliston puseroita voit ostaa Kuopion luontopuodista (myös lähettäminen mahdollista). Tiedustelut Nina 040-1832303. Luontokato-mallisto