Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Savon ilvesten kaatoluvat ovat laittomia

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Suomen riistakeskuksen poikkeuslupapäätöksistä, joiden perusteella Pohjois-Savossa on myönnetty tappolupa yhteensä 42 ilvekselle. Riistakeskuksen mukaan tavoitteena on sitouttaa paikallisyhteisö säätelemään kannan kasvunopeutta ja säilyttää ilveskannan suotuisa suojelutaso. Joitakin lupahakemuksia on perusteltu myös vahinkojen ehkäisemisellä.

Piirin mukaan luvat on myönnetty lainvastaisesti. Ilves on luontodirektiivin mukaan tiukasti suojeltu laji, jota ei saa vahingoittaa, saati tappaa, mikäli kaikki luontodirektiivin poikkeamisedellytykset eivät täyty. Ilveskannan kasvun rajoittaminen ei kuitenkaan ole luontodirektiivin mukainen poikkeusedellytys, muistuttaa Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri.

Lupia ei voi myöskään myöntää vahinkoperusteisesti. Ilves ei uhkaa ihmisten turvallisuutta tai terveyttä, ja sen aiheuttamat vahingot ovat yksittäisiä lammas- tai lemmikkieläinvahinkoja. Lampaat voi suojata petoaidoilla, eikä esimerkiksi kissoja saa muutenkaan lain mukaan pitää luonnossa irti.

Ilves on hyödyllinen huippupeto, joka saalistaa muun muassa metsä- ja valkohäntäkauriita ja pienpetoja. Valkohäntäkauris on Suomen luonnossa vieraslaji, ja kasvanut kauriskanta on johtanut myös liikenneonnettomuuksien määrän kasvuun. Pienpetoja saalistamalla ilveksestä on tutkimusten mukaan hyötyä puolestaan metsäkanalinnuille ja metsäjäniksille.

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri vaatii, että Suomen riistakeskuksen poikkeuslupapäätös kumotaan metsästyslain ja luontodirektiivin vastaisena. Poikkeuslupapäätöksille on asetettava täytäntöönpanokielto.

Lisätietoja
Katja Ronkainen, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry:n puheenjohtaja
p. 0400 930 552,
katja.ronkainen@sll.fi