Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Luon­to­jär­jes­tö­jen tiedote Kurvilanmäen tuulivoima-hankkeesta

Luonnonsuojelujärjestöt vastustavat Kurvilanmäen tuulivoimahanketta
Sonkajärven ja Vieremän pohjoisosiin on suunnitteilla Kurvilanmäen tuulivoimahanke, jossa rakennettaisiin enintään 46 uutta tuulivoimalaa Talaskankaan luonnonsuojelualueen välittömään läheisyyteen.
Lausuntokierros, jossa yleisö ja sidosryhmät pääsivät kertomaan mielipiteensä Kurvilanmäen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta päättyi 6.2.2023.

Luonnonsuojelujärjestöjen yhteinen näkemys on, ettei hanketta tule toteuttaa lainkaan. Tärkeimpänä syynä näkemykseen on hankealueen sijoittuminen vakiintuneen susireviirin ydinalueelle. Samainen reviiri oli kysessä Kajaanin Murtomäen tuulivoimahankkeen kohdalla. Murtomäen osayleiskaava hylättiin Korkeimmassa hallinto-oikeudessa lainvastaisena; vaarana oli suden lisääntymis- ja lepopaikkojen häviäminen.

Lue tiedote kokonaisuudessaan seuraavasta linkistä.

Luontojärjestöjen_tiedote_08022023

Kuva Talaskankaan Pikku-Lampien alueelta, kuvaaja Katja Ronkainen