Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Lausunto ilmastolaista ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­öön

Ilmastolaki

1.

Ilmastolain uusiminen on erittäin tervetullutta, sillä ilmastonmuutoksen hillinnän tärkeys ymmärretään yhä paremmin. Lisäksi ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyy kansainvälisiä sopimuksia, joilla on merkitystä Suomeenkin. Uudistettu laki tuo ilmastopolitiikkaan pitkäjäntevyyttä ja tekee sen kouriintuntuvammaksi – meitä kaikkia koskettavaksi. Siitä kenenkään ei pidä luistaa. Verovaroilla ei pitäisi tukea paljon kasvihuonekaasuja tuottavia toimia.

2.

Kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät hiilineutraalisuustavoitteet ja päästövähennystavoitteet, jotka ovat elämän jatkumisen kannalta tärkeitä. On paikallaan, että ne ovat ilmastolaissa. Laissa voisi olla myös nielutavoite. Maankäytössä (mm. turvepeltojen metsityksessä) voitaisiin mm. lisätä hiilinieluja, jotka voisivat olla noin 40 Mt vuonna 2035. Ylipäänsä hiilitaselaskelmia pitäisi lisätä ja niiden laskentaperusteita pitäisi tarkastella uusimman tiedon valossa. Hiilineutraalisuustavoite voi hyvin olla joko kuntien oma tai se voi     olla myös useiden lähikuntien yhteinen, sillä kunnilla on usein yhteistyötä mm. vesi-, jätevesi- ja energiasektorilla ja julkisessa liikenteessä ja sen kehittämisessä.

3.

Pidämme hyvänä maankäyttösektorin suunnitelmaa kasvihuonekaasujen dynamiikasta. Kaikissa suunnitelmissa on hyvä ottaa huomioon eri toimien vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, vesistöihin, virkistykseen ja maankäytön suunnitteluun. Toki mm. täydennysrakentamisessa liian tiivistä kaavoitusta ei tehdä sinne, missä on tilaa.

4.

Ilmastopolitiikan seuranta ja ilmastovuosikertomus ovat itsestään selvyyksiä, mutta ne on silti hyvä mainita.

5.

Saamelaisten oma ilmastoneuvosto varsinaisen tieteellisen ilmastopaneelin ohessa on kannatettava.

6.

Kiitämme sitä, että muutoksenhakumahdollisuus koskee mm. luonnonsuojelujärjestöjä.

Lisätietoja ilmastolain uudistuksesta