Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Savon luon­non­suo­je­lu­pii­ri vastustaa yhä Finnpulpin tuloa Kuopioon

Vesien puhtaus:  KHO (Korkein hallinto-oikeus) antoi 19.12.2019 vuosikirjapäätöksen, jolla se ei antanut Finnpulpille lupaa.  KHO perusteli päätöstään mm. Weser-päätöksellä sekä luonnontieteellisin seikoin, jossa se arvioi vesien ekologisen tilan heikkenevän, jos Finnpulpin toiminta alkaisi. Etelä-Kallaveden ekologiseen laatuun vaikuttavat Iisalmen ja Nilsiän reitit ja Kuopiosta tuleva kuormitus. Etelä-Kallavesi taas vaikuttaa alapuolisiin Oravilahti-Särkilahteen sekä Unnukkaan, joihin tulee vähän muita vesiä. Etelä-Kallaveden ekologinen tila on ollut hyvä, mikä sen pitäisi ollakin vesipuitedirektiivin mukaan, mutta tila on melko lähellä tyydyttävää. Sitä vastoin Oravilahti-Särkilahti ja Unnukka putosivat vain tyydyttävään ekologiseen tilaan, mitä ei olisi saanut tapahtua. Täten KHO:n epäily vesien laatumuutoksen riskistä oli aivan oikea.  Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri puolustaa koko Kallaveden sekä Oravilahti-Särkilahden ja Unnukan puhtautta. Siksi vastustamme, että Finnpulp voisi aloittaa Kuopiossa toiminnan samalla suunnitelmalla, joka jo kerran havaittiin riittämättömäksi turvaamaan Kallaveden reitin hyvää tilaa.

Pohjois-Savon asukkaiden elinympäristö: Finnpulp ei omista metsiä. Se joutuisi haalimaan puun monesta paikasta. Se ei myöskään halua säilyttää monen päivän tai viikon puumäärää omalla vuokratontillaan, joten se kaipaa puutavaravarastoja (hienosti terminaaleja) maakunnan teiden varteen. Näiden puuvarastojen paikkaa ei ole kerrottu. Määrä on ollut jossain vaiheessa 60.  Ainoa sijaintitieto on, että Siilinjärven Toivalaan sellaista ei tule. Kun Varkaudessa ja Äänekoskella on jo isot puunjalostustehtaat, tuskin 5-tielle Kuopiosta etelään tai 9-tielle Kuopiosta länteen ainakaan montaa puuvarastoa tulee. Jos puutavaraa tulee Ylä-Savosta, Kainuusta, Karjalasta tai Venäjältä, varastoja voi tulla 9-tielle Kuopiosta itään ja teille 5, 75, 77, 87 sekä alempitasoisille teille. Asukkaiden kannalta puutavaravarasto on hankala naapuri, sillä rekkaliikenne lisääntyy ja joko tullessa tai lähtiessä rekka ylittää tien, joten liikenneonnettomuusriskit kasvavat. Puutavaran kippaus ja uudelleenlastaus aiheuttavat kolinaa, jota voi tulla mihin tahansa vuorokauden aikaan. Ihmisten elinympäristön suojelun tähden vastustamme näitä terminaaleja.

Ihan toinen asia on se, että puutavaran mukana leviää ytimennävertäjää, minkä jokainen junamatkustaja näkee mm. Lapinlahden ja Pieksämäen tavara-asemilla latvastaan harsuista männyistä. Metsänomistajille kyse on taloudellisesta vahingosta, mutta kyse on männyn tuhosta.