Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Muistutus 11.1.2019 Keski-Savon ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nal­le, Ympäristö- ja tekniset palvelut: Ampumahiihtorata

Muistutuksen aihe: Leppävirran kirkonkylän Paajalanmäen alueelle  Rauvastenlahdentien viereen aiottu ampumahiihtorata, joka sijaitsee asumiseen maakuntakaavassa kaavoitetulla alueella.

Tämä alue on lähellä teitä ja sähkölinjoja, vesi- ja jätevesihuoltoputkia, kouluja ja muuta asumista tukevaa infrastruktuuria – ihan kuten säästävässä ja järkevässä kaavoituksessa kuuluu ollakin. Alueen lähellä on jopa julkista liikennettä niin Helsinkiin kuin Kuopioonkin ja niistä edelleen moneen suuntaan, mikä on harvinaista Pohjois-Savossa.

Oikeutuksemme antaa muistutus perustuu siihen, että Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri toimii koko Pohjois-Savon alueella, johon Leppävirta keskeisesti kuuluu. Luonnonsuojelupiiri toimii suojellakseen sekä luontoa että ympäristöä.  Piirin mielipiteen voivat kirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri, joita ovat Helvi Heinonen-Tanski ja Jaana Hiltunen.

 

Muistutus:

Hutrosenlampi ja muu luonto: Luonnonsuojelualue Hutrosenlampi sijaitsee vain 20 metrin päässä aiotusta ampumaradasta. Lampi on suojeltu, koska siellä elää viitasammakko ja lammen rannoilla liito-orava. Nämä molemmat lajit ovat tiukasti suojeltu mm. Luonnonsuojeluasetuksella (160/1997). Viitasammakko kuluu asetuksen ns. liitteen IV ryhmään ja liito-orava sekä liitteiden II että IV ryhmään. Itse ammunta että siihen liittyvä autoliikenne ja muu ihmistoiminta voivat haitata näitä lajeja tavoilla, joita asetus ei salli. Hakemuksesta ei ilmene, miten turvataan, että liito-oravalla säilyvät lisääntymisreviirit sekä ekologiset yhteydet muille vastaaville reviireille, siten että naaras voi kohdata koiraan ja syntyvät poikaset voivat saada myöhemmin omat reviirinsä.

Jos rakentamismateriaalina käytetään betoni-, tiilimurske- asfaltti- ja rengasjätteitä, niin ei ole mitään takeita, etteikö Hutrosenlammen veteen voisi valua epäpuhtauksia, jotka haittaisivat mm. viitasammakon lisääntymistä.  Hakemuksessa ei edes pohdita, mitä epäpuhtauksia näissä voisi olla. Tieteellisesti pätevänä takeena ei voida mitenkään pitää Leppävirran käyttämän konsultin mainintaa asiasta, sillä tätä mainintaa ei ole tukemassa mitään tutkimusta eikä liioin edes mainintaa konsultin pätevyydestä ekotoksikologian tältä alalta.

Antimoni arseenin sukulaisaineena voi muodostaa kaasumaista ja erittäin myrkyllistä arseenivetyä. Miten tähän on varauduttu? Hakemuksesta ei ilmene, mikä on Hutrosenlammen tila, jotta edes voitaisiin seurata rakentamisen, ammunnan ja mm. lisääntyneen autoliikenteen vaikutusta lammen ja sen veden tilaan.

Konsultti ja hakija ovat kokonaan jättäneet huomioimatta Hutrosenlammen koillispuolella vain noin 120 metrin päässä sijaitsevan yksityisen luonnonsuojelualueen (liitteemme 1). Hakemus on tältä osin virheellinen.

Melu: Hakijan konsultti on tehnyt teoreettisen melulaskelman olettamalla, että ammuntaa tehdään viidellä vaihtoehtoisella ampumapaikalla. Tässä ei ole esitetty ajateltua säätä ja varsinkin tuulta tai erityisesti sen puutetta, vaikka tyynessä säässä tasaisen jään tai veden yli melu voi kulkea yllättävän pitkän matkan. Tässä on kuviteltu, että maa on pehmeä. Kovien pakkasten jälkeen maa voi olla myös kova. Tässä on kuviteltu, että ampumista tehdään kerrallaan vain yhdellä kymmenestä ampumapaikasta. Ampumahiihtokilpailun televisioinnin mukaan monillakin radoilla voi olla yhtä aikaa ampujia. Täten melualue, jossa melua voi olla tuntuvasti enemmän ja se voi ulottua tuntuvasti laajemmalle, kuin nyt esitetyissä viidessä kuvassa. Täten melu voi häiritä huomattavan montaa ihmistä ja niitä eläimiä, joilla lisääntymiskausi alkaa jo talvella.

Lisähuomautuksena: Hakemuksessa on kuvattu lähialueen maanomistajat. On pöyristyttävää, että kahteen omistajatahoon ei muka ole saatu yhteyttä eikä heille ole siten paljastettu, että heidän maansa lähellä tehdään toimia, jotka voivat heikentää asumista.

Yhteenvetona: Pidämme luonnonsuojelullisesti erittäin haitallisena, että alueen luontoa heikennetään. Emme liioin pidä ympäristönsuojelullisesti järkevänä, että ihmisen hyvää elinympäristöä kavennetaan ja heikennetään mm. melulla.

 

Helvi Heinonen-Tanski, puheenjohtaja              Jaana Hiltunen, sihteeri

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry                Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry