Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lieksan susista, sa­la­met­säs­tyk­ses­tä ja tiedotuksesta

Ohessa Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin selvitys Lieksan susitilanteesta (pdf).Selvityksen on laatinut piirihallituksen jäsen ja Lieksan luonnonystävien sihteeri Kaija Kiiskinen. Selvityksessä on käytetty tausta-aineistoina Lieksan susien myrkytystapauksen esitutkintamateriaaleja, Luonnonvarakeskuksen aineistoja, Lieksan kaupungin päätöksiä ja lausuntoja sekä Lieksan reviirityöryhmän muistioita. Lieksan lehden uutisointia susiaiheista on nostettu esille tuomaan kuva paikallismedian suhtautumisesta tiedonvälitykseen asiassa.

Selvityksen tarkoitus on arvioida kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteiden toteutumista paikallistasolla. Selvitys antaa kattavan kuvan todellisesta tilanteesta ja ilmapiiristä, joka Lieksassa vallitsee.

Susitilanne_Lieksa_SLL_Pohjois-Karjala  (pdf)