Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Hallinto-oikeus kumosi kuuden tur­ve­tuo­tan­toa­lu­een varauksen maakuntakaavasta

Itä-Suomen hallinto-oikeus poisti valituksemme perusteella kuusi turvetuotantoon soveltuvaa suoaluetta Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 1. vaiheen kaavasta.

Hallinto-oikeus kumosi turvetuotantoon soveltuvia suoalueita yhteensä 1567 ha. Maakuntaliiton mukaan tämä on n 25% maakuntakaavan turvetuotantoon soveltuvista alueista (Karjalainen 26.9.2023).
Kaavasta kumotut turvetuotantoon soveltuvat alueet ovat:

  • KuuksensuoN, Ilomantsi, 305 ha
  • Niemissuo, Ilomantsi, 271 ha
  • Patrikkasuo-Ruostesuo1, Ilomantsi, 286 ha
  • Petronrimpi, Joensuu/Ilomantsi, 344 ha
  • Petäikönsuo, Tohmajärvi,  116 ha
  • Tavarasuo-Sikosuo, Ilomantsi, 245 ha

Valtioneuvoston (30.8.2012) periaatepäätöksen mukaan turvetuotanto suositellaan kohdistettavan vain luonnontilaisuutensa menettäneille soille (luokat 0 ja 1). Luonnontilaisuusasteikossa suot on luokiteltu luokkiin 0-5. Luokan 2 soille voidaan suunnata turvetuotantoa, mikäli niiltä ei löydy merkittäviä erityisiä luontoarvoja ja seutukunnan soita on ojitettu keskimääräistä vähemmän.

Vaatimuksemme mukaisesti turvetuotannon aluevaraukset kumottiin, koska luontoselvitykset olivat puutteelliset. Kumottujen alueiden erityiset luontoarvot olisi pitänyt selvittää maastossa paikan päällä, koska kyseiset alueet kuuluvat ainakin osittain luonnontilaisuudeltaan luokkaan 2 ja niitä ympäröivällä seutukunnalla kaikista soista on ojitettu yli 75%.

Muilta osin valituksemme hylättiin.

Joensuussa 26.9.2023

 

Valituksemme

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös (pdf)

Valtioneuvoston periaatepäätöksen soiden ja turvemaiden vastuullisesta ja kestävästä käytöstä ja suojelusta (pdf)

Ympäristöministeriön opas ”Suot ja turvemaat maakuntakaavoituksessa” (pdf)