Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Tule tekemään töitä luonnon puolesta – yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon!

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry hakee toiminnanjohtajaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

Maisema Ukko-Kolilta Pieliselle.
Maisema Ukko-Kolilta Pieliselle. Kuva Kari Antikainen

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri on yksi liiton 15 piirijärjestöstä. Piiri on oma itsenäinen yhdistyksensä ja toiminnanjohtaja työskentelee työsuhteessa yhdistykseen piirihallituksen alaisuudessa. Pohjois-Karjalan piiri toimii Pohjois-Karjalan maakunnan alueella ja siihen kuuluu kahdeksan paikallisyhdistystä.

Tehtävä edellyttää erittäin hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, soveltuvaa koulutusta sekä kokemusta ympäristön- ja luonnonsuojelun tehtävistä. Kokemus järjestötyöstä tai vapaaehtoistyöstä sekä maakunnan luonnontuntemus katsotaan eduksi. Kyky kirjallisen aineiston tuottamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn on tärkeää. Hakijalla tulee olla hyvät tietotekniset valmiudet mm. nettisivujen päivityksessä, somessa, etäkokousten järjestämisessä sekä asiakirjojen laatimisessa. Tarjoamme joustavat työajat ja mahdollisuuden osittaiseen etätyöskentelyyn. Työn suorituspaikka on sovittavissa. Työajat vaihtelevat jonkin verran ja niihin sisältyy ilta- ja viikonlopputyötä. Tehtävänkuvaa on mahdollista muokata yhteistyössä työnantajan kanssa mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen mukaan.

Toiminnanjohtajan tehtävät ovat monipuoliset. Toiminnanjohtaja seuraa piirin toiminta-alueen kaavoitusta, ympäristölupia ja muita maakunnallisesti merkittäviä ympäristöön ja luontoon vaikuttavia hankkeita. Toiminnanjohtaja valmistelee yhteistyössä piirihallituksen kanssa lausuntoja, mielipiteitä ja valituksia. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu myös taloudenhoidon tehtäviä sekä tarvittaessa projektien koordinointia.

Toiminnanjohtaja tukee yhdistyksiä järjestötyössä sekä niiden lausuntojen ja valitusten valmistelussa maakunnallisesti merkittävissä hankkeissa. Toiminnanjohtaja osallistuu liiton järjestämiin piiritapaamisiin ja koulutuksiin. Toiminnanjohtaja pitää myös yhteyttä viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin sekä esiintyy tarvittaessa piirin edustajana mediassa.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja osa-aikainen. Työsuhteeseen kuuluu kuuden kuukauden koeaika. Toiminnanjohtajan työaika on 50 % Suomen luonnonsuojeluliitossa käytössä olevan työehtosopimuksen (Erton yleinen runkosopimus) viikkotyöajasta (laskennallinen viikkotyötuntimäärä 18 h). Toiminnanjohtajan palkka on 50 % työajalla 1250 € – 1466 € euroa kuukaudessa kokemuksen ja aiemman relevantin työkokemuksen vaikuttaessa palkan määräytymiseen. Työsuhde alkaa 1.9.2023 tai sopimuksen mukaan. Työntekijä on velvollinen tekemään työajan seurantaa ja raportoimaan siitä piirihallitukselle.

Pyydämme toimittamaan hakemuksen, CV:n sekä suosittelijatiedot 17.5.2023 klo 16:00 mennessä osoitteeseen pohjois-karjala@sll.fi.

Tehtävästä antaa lisätietoja puheenjohtaja Anna Mustonen (anna.k.mustonen@icloud.com).