Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Tiedote Palokin voimalaitoksen ka­la­ta­lous­vel­voit­teen muuttamisesta

Useat järjestöt esittävät yhdessä vireillepanovaatimuksen ELY-keskukselle Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n omistaman Palokin voimalaitoksen kalatalousvelvoitteen muuttamisesta.

Palokin pato. Kuva Niko Jokinen/Nestorinranta Oy

Järjestöt esittävät, että kalatalousvelvoitteen painopiste on kohdistettava vaelluskalakantojen luontaisen elinkierron palauttamiseen, joka mahdollistetaan velvoittamalla luvanhaltija vaellusyhteyden avaamiseen sekä riittävän suuren ympäristövirtaaman takaamiseen. Lisäksi Pohjois-Karjalan Sähkö Oy tulee velvoittaa tukemaan luontaista lisääntymistä ja kalakantojen elpymistä ennallistamalla voimalaitosrakentamisen seurauksena tuhoutuneita järvilohelle ja -taimenelle soveltuvia lisääntymis- ja poikastuotantoalueita sekä elinympäristöjä.

 Vireillepanovaatimuksen esittäjänä toimii Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ja mukana on myös muita paikallisia tahoja: Vaikkojoki-Juojärven ja Suvasveden kalatalousalueet, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan kalatalouskeskukset, Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Savon ja Etelä-Savon piirit, Heinäveden luonnonystävät, paikallisia osakaskuntia, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiirit sekä kansalaisliike Pro Heinävesi. Vaatimusta ovat allekirjoittajina tukemassa myös muut kansalliset järjestöt ja yhdistykset: Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto, WWF Suomi, Villilohi ry, Virtavesien hoitoyhdistys Virho, Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö sekä Kalatalouden keskusliitto.

Kalatalousvelvoitteen muuttaminen perustuu vesilakiin, ja on myös Sanna Marinin hallitusohjelmakirjauksen mukaista normaalia viranomaistoimintaa, jota voidaan tarvittaessa jouduttaa alueella toimivilta kansalaisilta tai järjestöiltä tulevilla aloitteilla. Vastaavanlaisia prosesseja on ollut käynnissä eri puolilla Suomea, ja ne ovat useissa kohteissa johtaneet pienvesivoimalaitoksen kannattavuuden heikkenemiseen, jonka myötä padoista on luovuttu ja koskialueet ennallistettu, kuten esimerkiksi Hiitolanjoen menestystarina osoittaa.

Palokin koskien ja voimalaitospadon tilanne on viime aikoina ollut laajasti keskustelussa. ELY-keskukset valmistelevat parhaillaan viranomaisselvitystä Heinäveden reitin ja Palokin koskien kalatalousratkaisuista.

”Laitamme toivomme siihen, että maaliskuun lopussa valmistuvan viranomaisselvityksen pohjalta päästäisiin eteenpäin Palokin voimalaitoksen purkamisen ja koskien ennallistamisen mahdollistavissa neuvotteluissa. Tällöin kalatalousvelvoitteenkaan päivittämiseen ei olisi tarvetta ryhtyä”, toteaa Heinäveden luonnonystävien puheenjohtaja Risto Sulkava.

Viranomaisen toimivaksi toteaman, riittävän ympäristövirtaaman omaavan vaellusyhteyden mahdollistaminen sekä menetettyjen elinympäristöjen ennallistaminen alueella on välttämätöntä äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen ja erittäin uhanalaisen järvitaimenen pelastamiseksi. On selvää, että energiantuotanto nykymuodossaan ei voi jatkua, vaan tarvitaan vaikuttavia toimia ja ennallistamista tilanteessa, jossa puhumme lohi- ja taimenkantojen osalta jo kriittisestä sukupuuton riskistä.

 ”Me järjestöt toivomme, että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy toimii asiassa myös oman vastuullista vesivoiman tuotantoa koskevan strategisen linjauksensa mukaisesti, ja päätyy sellaiseen ratkaisuun, jossa päättää olla mukana pelastamassa Vuoksen vesistön lohikalakantoja” sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja Anna Mustonen.

Vireillepanovaatimus kokonaisuudessaan Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin sivuilla

 

Vireillepanovaatimuksesta lisätietoja antavat:

Marianne Valkama
Luonto-Liiton Virtavesiryhmän puheenjohtaja
virtavesiryhma@luontoliitto.fi
0400397163

Anna Mustonen
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja
pohjois-karjala@sll.fi
0503365531