Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Riistakeskuksen lupakäytännön tarkastelu on paikallaan

Keskustelu rytisee ja viuhtoo yleensä aika pahasti ohi ja metsään, kun yritetään suojella luontoa piirunkaan vertaa, olipa kyse suurpedoista, hanhista, metsistä tai soista.

Luonnonsuojeluliitto Tapiolan karhulupien valitusperusteet lupakäytäntöjen lainmukaisuuden selvittämiseksi tulivat hyvin ilmi Karjalaisen artikkelissa (18.8.2022).

Valitukset osuvat oikeaan, Riistakeskuksen luvanmyöntämiskulttuuria tulee arvioida jälleen, vaikka sen päätöksiä on jo kaksi kertaa ollut käsittelyssä EU-tuomioistuimessa.

Tapiolaa on syyttä kritisoitu siitä, ettei se ole läsnä paikallistasolla. Heikon ympäristöhallinnon ja -hallinnan takia jokainen luonnonsuojelujärjestö ja jokainen luonnonsuojelija on tarpeen tässä maassa. On erittäin hyvä, että vapaaehtoisia aktiiveja löytyy eri puolilta maata ja eri taustoista.

Reviirityöryhmissä ja muissa hallinnon yhteistyöryhmissä metsästäjillä on ehdoton ylivalta, se on todellista kiusantekoa luonnonsuojelujärjestöjä kohtaan.

Tätä epäsuhtaa olemme turhaan eri tahoilla useaan otteeseen nostaneet esiin. Samoin olemme turhaan yrittäneet kiinnittää huomiota maakunnan hallitsemattomaan haaskakulttuuriin, joka vaikuttaa merkittävästi myös suurpetojen ihmisarkuuden vähenemiseen.

Piirin karhuasetusta koskevassa lausunnossa jo neljä vuotta sitten pyysimme maa- ja metsätalousministeriötä ennakoimaan karhukannan kasvua mm. karhun häiriökäyttäytymisen syihin puuttumalla. Piiri vaati myös ministeriötä laatimaan selvityksen muiden kannanhoidollisten keinojen kuin metsästyksen käytöstä. Tietääkseni ainakaan Pohjois-Karjalassa ei ole toteutettu muita keinoja, vaan karhun metsästyskiintiötä on yhä ylläpidetty korkeana.

EU-direktiivit on se viimeinen kortti, millä lajien uhanalaistumiskehitykseen pystytään puuttumaan. Päätäntävalta ei onneksi riistakysymyksissä viime kädessä ole keskusteluun hanakasti osallistuvilla poliitikoilla.

Meillä ei ole varaa leikkiä näiden asioiden kanssa, luonnonvaraisten lajien elintila kapenee jatkuvasti, ja se vähä elintila on ilmastonmuutoksen, luontokadon ja saastumisen myötä yhä heikompi.

Sitä paitsi yhä useampi metsässä liikkuja pelkää syksyisin enemmän viuhuvia luoteja kuin karhun tai suden kohtaamista.

Joensuussa 24.8.2022
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri

Mielipide on julkaistu Karjalaisen mielipidepalstalla 24.8.2022 (maksumuurin takana).