Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Osayleiskaavat Koli-Ahmovaara -alueelle tulee perustua riittäviin luonto- ja mai­se­ma­sel­vi­tyk­siin

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ja Lieksan luonnonystävät vaativat lausunnossaan Koli-Ahmovaaran osayleiskaavasta riittäviä maisema- ja luontoselvityksiä.  Erityisesti Lieksan osalta luontoselvitys ei ole maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tasolla etenkään linnuston osalta.

Näkymä Pieliselle Kolilta. Kuva Kari Antikainen

Kolin alue vaatii erityistä tarkkuutta suunnittelulta sen ainutlaatuisen kansallismaiseman vuoksi. Maisemaa tulee tarkastella Kolilla niin vaaran laelta avautuvana näkymänä kuin myös alhaalta näkyminä vaaranrinteisiin. Pieliseltä avautuu Kolin itärinteiden maisema, kun taas tulosuuntien teiden näkymät avautuvat lännestä erityisesti Ahmovaaran suunnasta saavuttaessa. Koli on kävijöilleen, matkailijoille ja maisemasta päivittäin vaikuttuville, kokonaislaatuinen kokemus. Maisema-alueelle suunniteltaessa suunnittelijoilta tulee vaatia korkeatasoista arkkitehtonista osaamista.

Kaavaluonnoksessa on varattu laajoja alueita Koli-Ahmovaara -alueelta niin kutsutuiksi reservialueiksi. Näiden varauksien käytön tulee perustua tarkkaan harkintaan, ja alueiden luontoarvot tulee selvittää ennen niiden hyväksymistä kaavaan. Metsälaki ei ole voimassa reservialueilla, eikä maanomistaja näin ollen voi saada kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaista tukea esimerkiksi monimuotoisuuden suojeluun, eivätkä metsälain metsän monimuotoisuutta turvaavat lainkohdat ole alueilla voimassa.

Kolin alueen pysäköinti on synnyttänyt runsasta keskustelua. Alueen pysäköinti täytyy suunnitella pitkän aikavälin tarpeita palvelemaan, mutta huomioon täytyy ottaa myös vuodenaikojen ja kävijämäärien vaihtelu. Mittavat maansiirtotyöt Kolin kansallispuistossa ja sen lähellä sekä maisema-alueella eivät palvele kestävän matkailun tavoitteita ja vaarantavat reunavaikutusalueiden luontoarvoja. Kolin suunnittelu täytyy nähdä muusta paikallisesta suunnittelusta erillisenä kokonaisuutena. Matkailijat ovat valmiita niihin ratkaisuihin, joita Kolin alueella matkailijoille tarjotaan, heidän saapumisensa alueelle ei ole kiinni siitä jätetäänkö auto mihin kohtaan Kolin aluetta. Tärkeintä on matkailijan kokemus ja vastaanotto Kolilla. Kolin matkailualue tulee nähdä laajana kokonaisuutena, jossa alueen erityispiirteet ja luonnon herkkyys on aidosti otettu mukaan suunnitteluun.

Joensuu ja Lieksa 18.3.2021
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri
Lieksan luonnonystävät

Lausunto Juuan kunnalle Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ luonnoksesta

Lausunto Lieksan kaupungille Koli-Ahmovaara osayleiskaava 20140+ luonnoksesta