Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto valtioneuvoston ase­tus­luon­nok­ses­ta eräiksi ka­las­tus­ra­joi­tuk­sik­si Saimaalla

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri pitää tärkeänä, että kalastusrajoituspäätökset saimaannorpan pelastamiseksi tulee tehdä varovaisuusperiaatteita noudattaen. Saimaannorpan lisäksi verkkorajoitukset edesauttavat myös Saimaan uhanalaisten lohikalojen suojelua. 

Verkkokalastusrajoituksia tulee jatkaa vähintään 31.7. saakka, koska saimaannorppien kuolleisuus on suurta myös heinäkuussa. Lisäksi muikkuverkkojen käyttö sekä matalien ranta-alueiden kielto tulee sisällyttää rajoitukseen. Koko saimaannorpan levinneisyysalueen pesintä tulee turvata asetuksella, eikä vapaaehtoisia toimia tule käyttää.

Saimaannorpan tulee pystyä levittäytymään pohjoisemmille vesialueille ilmastonmuutoksen muutoksen edetessä. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan norppien pesintää entisestään, jolloin ihmistoimien negatiivinen vaikutus saimaannorppakantaan tulee minimoida.

Joensuussa 26.2.2021
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri