Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­pii­ri jättäytyy pois Kolin koor­di­naa­tio­ryh­mäs­tä

Näkymä Ukko-Kolilta Pieliselle

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri on päättänyt jättäytyä pois Kolin alueen kehittämistä pohtivasta koordinaatioryhmästä - näennäisosallistuminen on turhaa ja turhauttavaa.

Kolin koordinaatioryhmä perustettiin Lieksan kaupungin toimesta loppuvuodesta 2018, tavoitteena keskeisten toimijoiden kanssa ohjata ja tukea Kolin alueen kehittämistä Kolin iso kuva 2050 -kehittämistavoitteiden mukaisesti. Työryhmän päätavoitteena on ollut valmistella Lieksan ja Juuan kuntien yhteistä Kolin alueen yleiskaavaa sekä Kolin ja koko Pielisen alueen matkailun kehittämistoimia. Luonnonsuojelupirin edustajat ovat alusta asti aktiivisesti osallistuneet koordinaatioryhmän ja sen alatyöryhmien työskentelyyn.

Hyvät tavoitteet ovat kuitenkin jääneet toteutumatta. Etenkin Ylä-Kolia koskevien merkittävien hankkeiden suhteen työryhmään osallistettu luonnonsuojelupiiri on jätetty vain tiedotusvälineiden uutisoinnin varaan. Ylä-Kolin ruuhkautuminen on alueen keskeinen ongelma. Vastoin kaikkia yhteisesti hyväksyttyjä tavoitteita, Lieksan kaupunki on käynnistänyt Ylä-Kolilta hankkimalleen tontille yleiskaavamuutoksen, joka tähtää uuden massiivisen hotellin rakentamiseen (Karjalainen 25.4.2020). Tätä koskeva maininta yritettiin junailla vielä viime hetken lisäyksenä juuri valmistuvaan maakuntakaavaan. Maakuntakaava oli julkisesti nähtävillä ja lausuttavana jo viime talvena, eikä tällainen lisäys silloin tullut millään tavalla esiin. Kaavamuutoksia ei näytä olevan tarpeen tuoda edes tiedoksi koordinaatioryhmälle; hanke ei ole edes esityslistalla 14.5. pidettävässä maankäyttö-alatyöryhmän kokouksessa.

Kansalaisjärjestön vapaaehtoistoimijoiden on turhaa ja turhauttavaa käyttää aikaansa näennäiseen osallistumiseen tällaisissa työryhmissä, joissa kuuleminen on täysin yksisuuntaista. Työryhmän mielipiteitä ei kuulla asioiden valmistelussa, vaan jäsenet saavat enintään jälkikäteen kuulla, mitä muualla on päätetty. Tämän vuoksi Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri on päättänyt jättäytyä pois Kolin koordinaatioryhmän työskentelystä. Luonnonsuojelupiiri ja Lieksan paikallisyhdistys jatkavat toimintaansa Kolin hyväksi muilla tavoin ja toisilla foorumeilla. Kansalaisjärjestöjen tehtävänä ja mahdollisuuksina on suunnitelmiin ja päätöksiin vaikuttaminen lain suomia keinoja käyttäen, eli lausunto- valitus- ja oikeusteitse, asioista tiedottaminen, sekä paikallisten asukkaiden avustaminen heidän edunvalvonnassaan.

Joensuussa  14.5.2020
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri