Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Mielipide : Maakuntakaavan opetuksia

Vuonna 2016 alkanut Pohjois-Karjalan maakuntakaavatyö on tulossa päätökseensä, ja maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan piakkoin. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri on osallistunut aktiivisesti kaavatyöhön niin ohjausryhmässä, työryhmissä, mediakeskustelussa kuin viidellä kaavalausunnollaan.

Kaavaprosessi on osoittanut, kuinka vaikea kaavaan on saada läpi mitään luonnon- tai ympäristönsuojelua koskevia tavoitteita tai merkintöjä. Kaavassa ei huomioida myöskään maankäytön merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Toisaalta prosessi on osoittanut sen, kuinka vahvoja vaikuttajia yksittäiset poliitikot ja maanomistajien edunajajajärjestöt ovat. Heidän kampanjansa tuloksena kaavaan ehdotettu valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissakin edellytetty ekologisten yhteyksien merkintä poistettiin kaavasta kokonaan.

Nyt esitetyt luonnon monimuotoisuutta tukevat arvokkaiden alueiden merkinnät eivät rajoita maankäyttöä tai metsätaloutta lainkaan. Rajoituksia ei kaavatyössä uskallettu edes ehdottaa. Piirin alusta asti esittämät vaatimukset erämaisten järvien rakentamisrajoituksista sekä Joensuun kaupunkiseudun vapaiden ranta-alueiden turvaamisesta eivät ole saaneet kaavassa mitään vastakaikua.

Sen sijaan kaavan kummallisin tapaus, Koivusuo-Ruosmesuon turvetuotantoalueen merkintä, on taas tupsahtamassa kaavakartalle. Ympäristöministeriö on aiemmin poistanut merkinnän maakuntakaavasta. Tämä osoittaa kaavan vahvan poliittisen ohjailun. Seuraavassa vaihekaavassa käsitellään turvetuotantoalueet, mutta silti turveasioita käsitellään myös tässä kaavassa toistaen jo vanhentuneita tavoitteita.

Kaavassa oleva Kolin kehittämisalueen kohdemerkintä antaa ristiriitaisen viestin ulottuessaan kansallispuiston alueelle. Kolin matkailun kehittäminen on tärkeää, mutta ongelmana on alueen hajautettu maankäytön suunnittelu ja toteutus. Kansallismaiseman suojelu on valtakunnallinen kysymys ja sen turvaamiseksi kaivataan yhteisiä pelisääntöjä. Luonnonsuojelupiiri esittää Kolin maisemalle perustettavaksi suojelualuetta, jotta matkailun tärkein valtti saataisiin rauhoitettua ohjaamalla rakentaminen maiseman katvealueille.

Anna Lehtinen
Puheenjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri

Mielipide on julkaistu Karjalaisessa 28.4.2020: ”Luonnonsuojelupiiri esittää Kolin maisemalle suojelualuetta” (maksumuurin takana).