Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnon suojelua tarvitaan juhlavuoden jälkeenkin – syyskokouksen julkilausuma

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri arvostaa sitä, että Joensuun kaupunki on päättänyt osallistua Luontolahjani Suomelle -kampanjaan suojelemalla 53 hehtaaria kaupungin maita. Suomen valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan. ”On hienoa, että Joensuun kaupunki näyttää esimerkkiä muulle maakunnalle vastuustaan luonnonsuojelusta näin juhlavuonna”, piirin puheenjohtaja Anna Lehtinen toteaa.

Piiri haluaa muistuttaa perinteisen luonnonsuojelun tärkeydestä luonnonvarojen kiihtyvän käytön aikakaudella. Suomen luontoa on pidetty itsenäisyyden juhlavuonna esillä erityisesti kansallispuistojen kautta. Kansallispuistot ovatkin kasvattaneet suosiotaan retkeilijöiden ja muiden luonnossa liikkujien keskuudessa. Kansallispuistot ja pienialaiset muut suojelualueet eivät kuitenkaan yksin riitä turvaamaan Suomen luonnon monimuotoisuutta. Olemassa oleva suojelualueverkostomme on hajanainen eikä suojelualueiden välille jää eliölajien uusille alueille siirtymistä turvaavia ekologisia käytäviä. Tämä on erityisen tärkeää ilmastonmuutoksen edetessä, kun paikalliset ekosysteemit muuttuvat. METSO-ohjelman rahoitusta tulisi saada lisää myös itäiseen Suomeen. Pohjois-Karjalassa on tarjolla hyviä kohteita METSO-suojeluun, mutta lisärahoitusta maakuntaan ei olla myönnetty.

Biotalouden nousun myötä kasvaneet metsien hakkuutavoitteet tehostavat entisestään talousmetsien käyttöä. Suojelualueisiin rajautuvilla alueilla tulee kehittää luonnonkäyttöä niin, että reunavaikutus suojelualueeseen vähenisi. Reunavaikutuksen minimoimisella saadaan turvattua suotuisat olosuhteet eliölajeille myös suojelualueen reunamilla. Luonnon monimuotoisuuden suojelu tulee huomioida paremmin etenkin talousmetsissä, koska metsissä asustaa noin 36 % kaikista uhanalaisista eläin-, kasvi- ja sienilajeistamme. Luonnonsuojelualueverkoston sirpaleisuuden tuomiin ongelmiin voidaan puuttua myös maakuntakaavassa ja muussa luonnonvarojen käytön suunnittelussa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri kokoontui syyskokoukseen Joensuussa 12.11.2017. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Anna Lehtinen Joensuusta. Hallitukseen valittiin Markku Aho Enosta, Kari Antikainen Kiteeltä, Kaija Kiiskinen Lieksasta, Keijo Luoto Valtimolta, Hannu Parviainen Joensuusta, Anna-Maija Salmi Kontiolahdelta, Veli-Matti Sorvari Kontiolahdelta, Teemu Tahvanainen Joensuusta, Aarne Wahlgren Kontiolahdelta sekä Pekka Ylhäinen Joensuusta.

Joensuussa 12.11.2017
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin syyskokous