Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Koivu-Ruosmesuon tur­ve­tuo­tan­toa­lu­een ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta

Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta / Koivu-Ruosmesuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ilomantsi. Diaanrinro: ISAVI/129/04.08/2011.

Lausuntoaika: luonnonsuojelupiiri on saanut lausunnon jättämiseen jatkoaikaa 31.1.2014 asti.

Vapo Oy hakee ympäristölupaa turvetuotannolle Koivu-Ruosmesuon yhteispinta-pinta-alaltaan 1238 hehtaarin laajuiselle alueelle. Koivu-Ruosmesuon itäpuolella on Koitajoki ja Koitajoen Natura 2000-alue.

Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry. toteaa lausuntonaan, että hanke ei käsityksemme mukaan ole toteutettavissa ympäristön- ja luonnonsuojelulakien edellyttämällä tavalla eikä sille tule antaa ympäristölupaa.

Perusteluna tälle ovat turpeenoton vaikutukset vesistöihin sekä Koitajoen Natura-alueeseen ja sen lajistoon.

Turpeenoton aloittamisen sijasta tulisi tutkia mahdollisuudet alueen ennallistamiseksi osana Koivusuon ja Koitajoen muodostamaa, laajempaa suo- ja metsäerämaata.

Lisäksi luonnonsuojelupiiri haluaa huomauttaa, että hankkeen YVA-selvitys on suhteellisen vanha. Esimerkiksi silloisen Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen selvityksestä antama lausunto on vuodelta 1998. Tämän jälkeen ovat muuttuneet esimerkiksi eliölajien uhanalaisuusluokitus (kahdesti), valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, vesiensuojelun tavoitteet ja vaatimukset ja on määritelty kokonaan uusi luontotyyppien uhanalaisuusluokitus. Selvitys tulisikin tehdä kokonaan uudestaan.

Joensuussa 30.1.2014
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry