Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Valtionhallinnon alasajo heikentää myös ympäristön tilaa maakunnassa

Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri on huolissaan siitä, että valtion säästötoimet heikentävät ympäristön tilaa. Kun valvovien viranomaisten määrää vähennetään hallinnon eri lohkoilla, myös kuntatasolla, ympäristösäädösten noudattamisen valvonta heikkenee.

Ajankohtaisia esimerkkejä on monta. Itsenäisten ympäristökeskusten sulauttaminen muuhun aluehallintoon ja sen yhteydessä toteutetut säästötoimet ovat merkittävästi heikentäneet esimerkiksi vesistökuormituksen ja vesien tilan seurantaa. Poliisitoimen supistukset ovat jo kohtalokkaasti heikentäneet muun muassa salametsästyksen ja luvattoman maastoliikenteen valvontaa. Samaan aikaan kriisiytynyt kuntatalous vaarantaa muun muassa ammattitaitoisen ja lainmukaisen kaavoituksen.

Kun viranomaisten mahdollisuudet vastata lakisääteisistä tehtävistä heikkenevät, siirtyy vastuu hyvästä tai edes siedettävästä ympäristöstä yhä enemmän yksityisille kansalaisille ja kansalaisjärjestöille. Tämä ei ole oikein: EU:n korostama läheisyysperiaate ei voi tarkoittaa vastuun siirtoa hallinnolta kansalaisille.

Luonnonsuojelupiiri pelkää, että lähitulevaisuudessa joudutaan alistumaan siihen, että törkeätkin ympäristörikokset jäävät tutkimatta, salametsästys rehottaa, piittaamaton maastoliikenne vyöryy kaikkialle ja vesien ja ilman pilaantuminen palaa 1970-luvun lohduttomalle tasolle. Samaan aikaan EU:n ympäristösäädökset kehittyvät yhä vaativammiksi.

Myös aivan uudenlaisia ympäristöuhkia nousee esiin. Esimerkiksi Talvivaaran kaivoksella alkuperäiset lupaehdot ovat osoittautuneet täysin riittämättömiksi, eikä niiden valvomiseen ole paikallisilla viranomaisilla riittävästi resursseja ja ammattitaitoa. Samaa voidaan pelätä useiden Pohjois-Karjalassa vireillä olevien kaivoshankkeiden kohdalla. Suomalainen todellisuus kulkee itse asiassa päinvastaiseen suuntaan, sillä jo edellisen hallituksen aikana useita ympäristösäännöksiä (mm. ympäristölupa-asetus) kevennettiin.

Vaarana on, että pysyvä aliresursointi johtaa tilanteisiin, joissa ympäristösäädöksiä ei kerta kaikkiaan kyetä noudattamaan, jolloin ne jäävät kuolleeksi kirjaimeksi, ja resurssipulan aiheuttamasta lakien vastaisesta tilasta muodostuu maan tapa. Myös työsuhdeturvaan ja virkakehitykseen heijastuva yhä epävarmemmaksi kehittyvä hallinnon tilanne tulee epäilemättä aikaa myöten heikentämään myös virkamiesmoraalia.

Nykyisen ja edellisen hallituksen säästötoimet ovat kohdistuneet erityisen voimakkaasti PohjoisKarjalan maakuntaan. Pohjois-Karjalan merkittävin voimavara ja kestävän kehityksen edellytys on puhdas luonto ja turvallinen ympäristö. Valtion säästötoimet vievät tehokkaasti nämä kehityksen edellytykset ja luovat kestämättömän pohjan Pohjois-Karjalan tulevaisuudelle.

Lieksassa 18.3.2012
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin kevätkokous