Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Koli ei ole mikä tahansa nyppylä

Koli ei ole mikä tahansa nyppylä - luonnonsuojelupiiri vastustaa Hotelli Kolin laajennushankkeita.

Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri tulee vastustamaan jyrkästi kaikkia Hotelli Kolin laajennushankkeita.

Uusia suunnitelmia esitteli Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä jo viime vuonna matkailualan Vitriini-lehdessä 6/09. Haastattelun mukaan tavoitteena on tuhannen kerrosneliön laajennus, toistakymmentä lisähuonetta ja pienoiskylpylä. Laajempaan julkisuuteen suunnitelma lienee tulossa piankin, kun eduskunta on hyväksynyt kiistellyn Pallas-hotellin laajentamisen mahdollistavan lakimuutoksen.

Kansallispuistojen uhraamista yksityiselle liiketoiminnalle ovat voimakkaasti kritisoineet Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF yhteistiedotteessaan: https://wwf.fi/tiedotteet/2010/05/wwf-ja-suomen-luonnonsuojeluliitto-pallas-laki-jatkaa-hallituksen-huonoa-luonnonsuojelupolitiikkaa/

Pallas-hotellin rakennuksen osti yrittäjä 1990-luvulla konkurssiin menneeltä Matkailuliitolta. Koli-hotellin sen sijaan omistaa valtio, ja hotelliyrittäjä PKO toimii siinä vuokralaisena. Valtion toimialaan ei kuulu matkailuliiketoiminta kansallispuistossa. Hotellin laajentaminen on ristiriidassa puiston perustamistarkoituksen kanssa.

Alunperin vuonna 1967 valmistunut hotelli on todellinen käenpoika kansallispuistossa. Kyseessä olisi jo yhdeksäs huomattava lisärakennushanke tässä hotellikiinteistössä. Viimeisin suuri laajennus runnottiin päätökseksi 1998 ja toteutettiin vuonna 1999 luontokeskus Ukon rakentamisen yhteydessä, vastoin kansallispuistolakia ja voimassa olevaa yleiskaavaa. Luontokeskuksen budjetti oli 18 miljoonaa markkaa ja hotellin 31 miljoonaa. Huipulle rakennettiin myös kiskohissi samassa yhteydessä.

Luonnonsuojelupiiri teki tuolloin rakennushankkeesta valituksen, joka olisi ainakin viivästyttänyt rakentamista ja uhkasi kaataa monen ministeriön rahoituksesta kootun budjetin. Silloinen maakuntajohtaja Tarja Cronberg kutsui luonnonsuojelijat ja Kolin strategiaryhmän neuvotteluun, jonka tuloksena piiri perui valituksensa. Kyseisessä neuvottelussa sekä PKO että maakuntaliiton, ympäristökeskuksen ja Metlan edustajat vakuuttivat, että kyseessä olisi ehdottomasti viimeinen hotellin laajennushanke jo senkin takia, että ahtaalla tontilla hotellia ei enempää kyettäisi kasvattamaan.

Neuvottelutulos kirjattiin 2.12. 1998 sopimukseksi osapuolten yhteisesti hyväksymistä periaatteista Kolin kehittämisessä. Sopimus on luettavissa täällä (pdf) . Lähtökohdaksi kirjattiin muun muassa laskettelun lakkaaminen vuonna 2013 sekä laajapohjaisen Kolin neuvottelukunnan perustaminen. Nämä ovat jääneet toteutumatta.

Luonnonsuojelupiiri katsoo omaavansa Kolin kehittämisessä vahvan puhevallan, koska kansallispuistoa ei olisi olemassa ilman vuosien 1989-90 menestyksekästä kampanjaa. Eduskunnassa pari viikkoa sitten Pallas-lakia esitellessään ympäristöministeri Paula Lehtomäki muotoili varsin pöyristyttävästi näkemyksensä, että Koli-hotellin laajentaminen olisi hyväksyttävä siinä kuin Pallaksenkin: ”…  tässä kohtaa (Pallaksella) on poikkeus ja Kolin nyppylällä on toinen poikkeus ja että mitään muita poikkeuksia ei ole” (linkki eduskunnan pöytäkirjaan: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Poytakirja/Documents/ptk_47+2010.pdf).

Luonnonsuojelupiiri toteaa, että Koli on kaikkea muuta kuin tavallinen nyppylä. Se on suomalainen kansallismaisema, jota menneiden vuosien piittaamaton matkailurakentaminen on kylläkin pilannut, mutta jota kansallispuistona voidaan viisaalla suunnittelulla palauttaa oikeaan arvoonsa. Jo nykyisellään toivottomasti ruuhkaisen Ylä-Kolin lisärakentaminen ei palvele puiston kehittämistä. Päinvastoin, pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla hotelli- ja laskettelutoimintojen siirtäminen pois luonnonsuojelualueelta.

Joensuussa 24.5.2010
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry