Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Alueellisen ym­pä­ris­tö­hal­lin­non heikentäminen on vakava uhka Pohjois-Karjalalle

Luonnonsuojelupiiri pitää Vanhasen hallituksen ajamaa aluehallinnon uudistusta eli ALKU- hanketta erittäin huolestuttavana, koska se käytännössä näyttää tähtäävän maakunnallisen ympäristöhallinnon alasajoon.

Nopealla aikataululla ja julkisuudelta piilossa valmistellun ALKU-hankkeen tavoitteena on aluehallinnon rationalisointi ja toiminnan tehostaminen. Valtion aluehallintoyksiköitä yhdistelemällä ja toimipaikkoja vähentämällä pyritään runsaan kuudensadan työpaikan vähennyksiin vuosina 2012-2015. Ylivoimaisesti kovin karsinta kohdistuu ympäristöhallintoon, josta on tarkoitus rationalisoida peräti 200 henkilötyövuotta, eli lähes kolmannes koko vähennyksistä, vaikka ympäristöministeriö on jo alkujaan resursseiltaan pienin hankkeen käsittämistä ministeriöistä (muiden ministeriöiden suunnitellut vähennykset valtakunnallisesti työ- ja elinkeinoministeriö 161, sosiaali- ja terveysministeriö 100, valtiovarainministeriö 103 ja liikenne- ja viestintäministeriö 61 htv).

Itsenäinen ja johdonmukaisesti ympäristön etua puolustava Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on ollut arvaamattoman tärkeä tekijä koko maakunnan myönteiselle kehitykselle. Tämä työ ei suinkaan ole päätöksessä. Yhä uudet ja entistä vaikeammat ympäristökysymykset tulevat vaatimaan hallintokoneistolta vastakin valppautta ja valistuneisuutta. Globalisoituvassa maailmassa raaka luonnonvarapolitiikka näyttää tunkevan tieltään perinteisen ympäristöpolitiikan. Sen tekijöinä muun muassa uraani, turve ja puu tulevat ravistelemaan elämää myös meidän pohjoiskarjalaisessa lintukodossamme.

Pohjois-Karjalan vapaaehtoiselle luonnonsuojeluliikkeelle alueellinen ympäristökeskus on vuosien varrella hahmottunut suorastaa esimerkillisen hyväksi hallinnon elimeksi. Sen toiminta on avannut kansalaisille mahdollisuuksia vaikuttaa omaa ympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Siten ympäristökeskus on vahvasti tukenut suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kehittymistä.

On suuri vaara, että ALKU-hankkeessa kaavailtu hallintoyksiköiden yhdistäminen vähentää hallinnon avoimuutta ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Mikäli radikaali alueyksiköitten suurentaminen ja toimipaikkojen vähentäminen toteutuu, se merkitsee väistämättä hallintovirkamiesten etääntymistä ja heidän paikallistuntemuksensa heikkenemistä. Nimenomaan ympäristökysymyksissä oman maakunnan virkamiesten hyvä paikallisten olojen tuntemus on vahvuustekijä, joka puoltaa maakunnallisen aluehallinnon säilyttämistä myös Pohjois-Karjalassa.

Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri vetoaa maakunnan valistuneisiin kansanedustajiin alueellisen ympäristökeskuksen puolustamiseksi aluehallinnon uudistushankkeessa. Itsenäinen ja paikalliset olot tunteva ympäristöhallintoyksikkö on korvaamattoman tärkeä maakunnallinen voimavara myös tulevaisuudessa.

Joensuussa 18.4.2009
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry:n kevätkokous