Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­pii­ri vastustaa Viurusuon tur­peen­ot­to­suun­ni­tel­maa

Pohjois-Karjalan Luonnonsuojelupiiri vastustaa Outokummun Viurusuon ottamista turvekaivokseksi. Itä-Suomen ympäristölupavirasto on hyväksynyt, vaikkakin alaltaan supistettuna, Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksen. Luonnonsuojelupiiri näkee päätöksessä perusteita valitukselle Vaasan hallinto-oikeuteen. Luonnonsuojelupiiri pitää Viurusuon tapausta merkittävänä luonnonsuojelun ja turveteollisuuden ristiriitana, jollaista ei Vapon omien virallisten toimintaperiaatteiden mukaan pitäisi esiintyä. Vapo tuottaa aktiivisesti julkisuuskuvaa, jonka mukaan heidän toimintansa ”painottuu” ojitetuille soille vaikka yhtiö todellisuudessa pitää vanhaan tapaan kiinni luonnontilaisista turvevarauksistaan.

Viurusuo jäi Natura 2000-arvioinnissa suojelun ulkopuolelle puutteellisen tiedon ja voimassa olleen turvevarauksen vuoksi. Suon luonnonsuojelullinen arvo on ilmiselvä mutta lain tulkinta ei tunnu sitä huomioivan.

Viurusuon merkittävin luontoarvo on se, että kyseessä on laajalla alueella ainoa pääosiltaan luonnontilaisena säilynyt keidassuo. Keidassoilla ei yleensä ole erityisen paljon uhanalaisia lajeja, ainakaan kasvistossa. Päinvastoin, ne ovat vähälajisia ja karuja. Lajitason uhanalaisuus korostuu nykyään usein liikaa suojelullisen merkityksen arvioinnissa. Viurusuo on jääkauden jälkeisen luonnonhistorian ainutlaatuinen muistomerkki ja edustava pala tyypillistä pohjoiskarjalaista luontoa.

Jos Vapo noudattaisi omia ympäristöperiaatteitaan, sen tulisi luopua Viurusuon hankkeesta, jonka valmistelu aloitettiin vuosia sitten nyt jo vanhentuneen tiedon varassa. Yhtiö itse mainostaa, että turpeen kaivuuhankkeet voidaan suunnata entisille suopelloille ja metsätaloudellisesti hyödyttömille ojitusalueille, jolloin ilmastovaikutukset olisivat pienempiä. On sietämätöntä, että valtion omistama yhtiö voi edelleen suunnitella aloittavansa pahimmalla tavalla ilmastoa pilaavaa toimintaa.

Joensuussa 27.11.2007
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry:n syyskokous