Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjanmaan piiri

Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Vaalipaneelissa puheena myös turve ja metsät

Seinäjoella pidetyssä vaalipaneelissa vihreää korttia näyttävät ehdokkaat olivat valmiit luopumaan turpeenpoltosta vuoteen 2030 mennessä.

Seinäjoen pääkirjastolla järjestettiin keskiviikkona 20.3.2019 vaalipaneeli, jossa eduskuntavaaliehdokkailta kysyttiin myös luonnonsuojelupiirin laatimia kysymyksiä. Paneeliin osallistuneet ehdokkaat olivat Noora Knaapila (Vas.), Harri Jokiranta (SDP), Henna Salo (Vihr.), Pasi Kivisaari (Kesk.), Kati Nummensalo (KD), Mauno Mäkitöyli (7 tähden liike), Maria Jokinen (Kok.), Juhani Kaukosalo (Sin), Piia Kattelus (Kansalaispuolue) ja Leena Kurikka (Perussuomalaiset). Tässä luonnonsuojelupiirin taustoittamat kysymykset.

”Luonnontilaiset suot ovat parhaita hiilidioksidinieluja ja vesistöjen puhdistajia. Lisäksi ne tasaavat tulvahuippuja. Turpeenpolton haitat ovat suuret, etenkin hiilidioksidipäästöjen osalta. Vaasan vaalipiirin alueella nostetaan 40 % Suomen energiaturpeesta, omaan käyttöön ja myös vietäväksi muualle Suomeen. Seinäjoen seudun hiilidioksidipäästöt asukasta kohden ovat Suomen suurimpia – kyseenalaiset kiitokset tästä kuuluvat alueen suurelle turvevoimalalle. Turpeenkäytön hallittu vähentäminen on ensiarvoisen tärkeää ja tehokkainta ympäristötyötä ilmastonsuojelun hyväksi.

Sitoudutko lopettamaan turpeenpolton vuoteen 2030 mennessä?”

Vain vasemmiston, vihreiden ja kokoomuksen edustajat vastasivat kyllä.

”Nykyinen hallitus on metsähakkuiden lisäämisen kannalla. Samalla tiedämme metsien olevan hiilinieluina tärkeä ase ilmastonmuutoksen torjunnassa. Lisäksi aivan vastikään julkistettu uusi uhanalaisuusraportti kertoo, että valtava määrä metsälajeja on joutunut uhanalaiseksi. Lajien elinmahdollisuuksia kavennetaan, kun metsiä hakataan. Etelä-Pohjanmaalla metsien säilyminen on maamme heikointa tasoa. Vain 2,2 % maakunnan metsistä on suojeltu.

Pitäisikö mielestäsi metsähakkuita vähentää nykyisestä hiilinielujen vahvistamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi?”

Tähänkin kysymykseen kyllä vastasi vihreiden, vasemmiston ja kokoomuksen edustaja. Muiden mielestä hakkuita voi lisätä.

Paneeliin osallistuneille pienpuolueille ympäristöasiat eivät olleet tärkeitä eivätkä he olleet valmiita satsaamaan ilmastonmuutoksen torjumiseen. Samainen väki otti sen sijaan voimakkaasti kantaa kotouttamisasioihin.

Vaalipaneeliin osallistuneiden ehdokkaiden mielipiteitä voi käydä tutkimassa eri vaalikoneista, joissa on näin ilmastovaalien alla paljon ympäristöaiheisia kysymyksiä. Esimerkiksi:
Ylen vaalikone
Helsingin Sanomien vaalikone

Tästä linkistä voit tutustua Suomen luonnonsuojeluliiton vaalitavoitteisiin:
https://www.sll.fi/vaalit-2019/