Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Järjestämme tapahtumia, joissa hoidetaan arvokasta luontoamme. Luontoa hoitavat maahanmuuttajat yhdessä paikallisten ihmisten kanssa. Luonnonhoitotapahtumissa opitaan suomen kieltä ja tutustutaan  luontoon, maaseutuun sekä erilaisiin kulttuureihin.

Uusi Luonnonhoito kotoutumisen tukena -opas tarjoaa vinkkejä  luonnonhoitoon ja luonnon hyödyntämiseen kotoutumisessa.  (In English below)

Hoidettavat luontokohteet

Hoidettavia luontokohteita ovat esimerkiksi maaseudun perinneympäristöt ja muut uhanalaisten lajien elinympäristöt. Vieraslajeja, kuten jättipalsamia ja lupiinia, poistetaan erityisesti alueilla, joilla ne uhkaavat merkittäviä luonnonarvoja.

Etsimme osallistujia luonnonhoitotapahtumiin!

Osallistumiseen on monia vaihtoehtoja. Luontoa hoidetaan esimerkiksi kitkemällä, niittämällä, haravoimalla ja raivaamalla. Tekijöitä tarvitaan myös tarjoiluihin, tulkkaamiseen, valokuvaamiseen ja muuhun avustamiseen. Osallistuminen, matkat ja ruokailu ovat maksuttomia. Hanke järjestää työvälineet ja suojavarusteet. Tulemme kertomaan ryhmille  luonnonhoidosta ja jokamiehenoikeuksista mielellään jo ennen tapahtumaa.

Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hanketta rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. EU:n rahoitusosuus hankkeen kokonaisrahoituksesta on 42 %. Toteuttamisessa hyödynnetään Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntemusta. Hanke toimi ajalla 1.1.2017–31.12.2021.

Kolu:n ajankohtaiset tapahtumat löytyvät hankkeen Facebook-sivulta.

Maahanmuuttajien palautteita tapahtumista vuosilta 2017 ja 2018.

Find calm in nature! 

The Kolu project is an enterprise of the Finnish Association for Nature Conservation (FANC) Pirkanmaa. The project reaches out to asylum seekers as well as immigrants who have already been granted a residence permit or Finnish citizenship. The name Kolu comes from Finnish and stands for integration through nature conservation: the project seeks to facilitate social integration by  providing opportunities to contribute to nature conservation work together with local communities.

FANC Pirkanmaa is now looking for partners to take the project further.

Check out our new guidebook Integration through nature management!

You can find the forthcoming events of The Kolu project in Facebook.

If we have piqued your interest, please get in touch!

Sari Hämäläinen
Hankekoordinaattori/Project Coordinator
sari.hamalainen(a)sll.fi
040 930 4118