Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Ilveksen tappoluvat jäihin

Ilves, maalaus, Magnus v. Wright
Ilves, Magnus v. Wright

Helsingin hallinto-oikeus on välipäätöksellään 22.11.2023 asettanut toimeenpanokieltoon kaikki ilveksen metsästykseen Uudenmaan alueella myönnetyt poikkeusluvat. Luvat mahdollistaisivat yhteensä 23 ilveksen tappamisen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja paikallisyhdistykset valittivat kaikista 16 toimialueensa lupapäätöksestä oikeuteen. Luvat myöntäneen Suomen riistakeskuksen perustelut ilveksen metsästykselle eivät ole Suomen Luonnonsuojeluliiton näkemyksen mukaan lainmukaisia.

Toimeenpanokielto tarkoittaa, ettei 1.12. voimaan astuvilla luvilla saa tappaa ilveksiä vaan on odotettava kunnes oikeus on käsitellyt valitukset ja antanut asiassa varsinaisen päätöksen. Asiasta kerrotaan Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin verkkosivuilla https://www.sll.fi/uusimaa/2023/11/22/ilveksen-tappoluvat-jaihin/

Lisätietoja antaa Suomen luonnonsuojeluliiton Uudemaan piirissä erityisasiantuntija Lauri Kajander, uusimaa(a)sll.fi, p. 045 114 0088