Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

 

Nurmijärven keskeisimmät arvokkaat luontoalueet on kuvattu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen raportissa Luonnon tila Keski-Uudellamaalla 2014.

Nurmijärven luontokohteista on tehty laaja kartoitus vuonna 1984.   Nurmijärven luontokohteita

Nurmijärven luonnosta ja retkeilymahdollisuuksista kerrotaan Nurmijärven kunnan nettisivuilla (www.nurmijarvi.fi) Vapaa-aika ja kulttuuri > Matkailu > Luonto ja retkeily.

Aiheina ovat:

Nurmijärven luontoa ja ympäristöä kuvataan tarkemmin sivuilla Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet, Luonnonmuistomerkit ja maakunnallisesti arvokkaat luontokohteet, Luonto- ja retkikohteita sekä Merkittävät kulttuuriympäristöt. Lisäksi yhdelle sivulle on koottu Nurmijärveä koskevia ympäristöjulkaisuja.

Nurmijärven virtavedet ja niiden osia löytyy Maanmittauslaitoksen paikkatietokannan ”Paikannimet linkitettynä tietona” paikoista Virtavesi ja Virtaveden osa.

Luonto- ja retkikohteita

Luonnonmuistomerkit ja maakunnallisesti arvokkaat luontokohteet

Luonnonmuistomerkit Luonnonmuistomerkillä tarkoitetaan luonnonmuodostumaa, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen,…

Lue lisää

Merkittävät kulttuuriympäristöt

Nurmijärvellä on viisi museoviraston valtakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi nimeämää kohdetta. Kohteita on kuvattu…

Lue lisää

Hyödyllisiä linkkejä

Tälle sivulle on koottu linkkejä sivustoille, joilla on luontoa ja ympäristöä koskevaa kiinnostavaa ja hyödyllistä asiaa. 

Lue lisää