Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Luonnolta leikkaaminen on lyhytnäköistä politikkaa

Metsä / Paul Stevens 2023

Tavoitteet luontokadon pysäyttämisestä uhkaavat jäädä saavuttamatta, jos luonnonsuojelun rahoituksesta leikataan valtionvarainministeriön talousarvioesityksen mukaisesti. Suurin tarve uusille ilmastotoimille on metsissä, maataloudessa, liikenteessä ja asumisessa. Näistä hallitus on leikkaamassa rahoitusta pois. “Meillä ei ole aikaa pitää neljän vuoden taukoa ympäristökriisien ratkaisuissa. Tämä on lyhytnäköistä ja aiheuttaa lisäkustannuksia jatkossa”, tiivistää Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

“Valtionmetsien luontoa on kartoitettu vapaaehtoisten voimin viime vuosina ja tiedämme jo melko hyvin, missä parhaimmat kohteet sijaitsevat. Näitä metsiä uhkaavat kuitenkin hakkuut. Budjettiriihessä on tehtävä periaatepäätös siirtää arvokkaat metsät turvaan omistajaohjauslinjausten päivityksen yhteydessä”, sanoo Luonnonsuojeluliiton monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka.

Lue lisää: https://www.sll.fi/2023/08/31/petteri-orpon-hallituksen-budjetti-uhkaa-romuttaa-luonto-ja-ilmastotavoitteiden-toteuttamisen/

”Luonnon ja ilmaston kannalta budjettiehdotus on tylyä luettavaa. Hallitusohjelmassa mainitut luontotoimet ovat riittämättömiä luontokadon pysäyttämiseen, mutta tämä budjettiehdotus uhkaa vesittää sen pienenkin luonnon kannalta hyvän, mitä hallitusohjelmassa oli”, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Hallitusohjelmassa on sitouduttu jatkamaan vapaaehtoisia luonnonsuojeluohjelmia, joita ovat muun muassa METSO, Helmi, Nousu ja Vesiensuojelun tehostamisohjelma. Vesiensuojelun osalta ja hallitusohjelman kirjauksissa näkyi vahva yhteinen tahto Suomen vesistöjen tilan kohentamiseen. Suomi on myös sitoutunut tavoittelemaan sisä- ja rannikkovesien hyvää ekologista tilaa vuoteen 2027 mennessä EU:n vesipuitedirektiivissä. ”Näistä lähtökohdista tarkasteltuna VM:n budjettiehdotuksen massiiviset leikkaukset juuri vesiensuojeluun ja -hoitoon ovat täysin vastuuttomia ja vastoin myös hallitusohjelman omia tavoitteita”, sanoo Jari Luukkonen.

Hallitusohjelmassa toteutetaan myös mittavat leikkaukset kehitysyhteistyömäärärahoihin. Näiden leikkausten ei tulisi kohdistua rahoitukseen, jolla autetaan kehittyviä maita suojelemaan luonnon monimuotoisuutta ja sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Varsinkin ilmastokriisi koettelee ankarimmin juuri kaikkein köyhimmissä maissa asuvia ihmisiä. ”Suomen on turvattava kansainvälinen ilmasto- ja biodiversiteettirahoitus, johon olemme myös kansainvälisissä sopimuksissa sitoutuneet. Terveellisen ympäristön turvaaminen kaikille on ihmisoikeuskysymys ja enenevässä määrin myös turvallisuuspoliittinen asia”, sanoo WWF:n kansainvälisen ohjelmatyön johtaja Anne Tarvainen.

Lue lisää: https://wwf.fi/uutiset/2023/08/luonnolta-leikkaaminen-on-lyhytnakoista-politiikkaa/

Lue lisää: