Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

GRK Road Oy:n asfalttiaseman toiminnasta Palojoella aiheutunut kohtuutonta hajuhaittaa

GRK Road Oy:n asfalttiaseman sijainti

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen on tehty useita kirjallisia vireillepanoja GRK Road Oy:n siirrettävän asfalttiaseman vuoden 2021 aikana aiheuttamista hajuhaitoista. Viimeisimmässä vireillepanossa oli 143 allekirjoitusta. GRK Road Oy:n asfalttiasema sijaitsee Nurmijärvellä Palojoen kylässä kiinteistöllä Mäntymäki. Kirjallisissa vireillepanoissa vaaditaan asfalttiaseman toiminnan keskeyttämistä sekä ympäristölupaa, koska asfalttiaseman toiminnan katsotaan aiheuttavan naapurustolle kohtuutonta rasitusta. Vireillepanon tehneet vaativat, että laitoksen prosessi pitää korjata ajan tasalle sekä riittäviä selvityksiä, ettei kyseinen laitos aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle ja ympäristölle.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 19.4.2022, että toiminnanharjoittajan on selvitettävä asfalttiaseman hajupäästöt mittaamalla ja mallintamalla. Hajupäästöjen mittaukset on suoritettava toiminnan alkaessa ja kahden kuukauden välein laitoksen normaalitoiminnan aikana vuonna 2022. Hajupäästöjen mittaamisesta on toimitettava suunnitelma valvontaviranomaiselle kuukausi ennen mittausten suorittamista. Laitoksen päästömittausten lisäksi mittauksia on suoritettava lähimpien naapureiden kiinteistöjen piha-alueelta. Hajumallinnus on toimitettava valvontaviranomaiselle kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Tulokset on toimitettava sekä valvontaviranomaiselle että kirjallisen vireillepanon tehneille.

Lähialueella asuvien olisi hyvä seurata tilannetta ja kirjata omalla pihalla tehdyt mahdolliset havainnot. Näin siksi, että voitaisiin tietää ovatko laitoksella tehdyt muutokset olleet riittäviä.

Tästä aiheesta oli uutinen sivustollamme 4.3.2022

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätös asiasta kokouksessa 19.4.2022

Asiasta uutisoi myös Nurmijärven Uutiset 23.4.2022