Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Nurmijärven Luonto ry vaikuttaa ja liikuttaa!

Nurmijärven Luonto ry:n tilaama opinnäytetyö on valmistunut. Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelija Leena Sahlbergin opinnäytetyö rakentui yhdistyksen jäsenille suunnatusta sähköpostikyselystä ja verkkosivuilla julkaistusta avoimesta kyselystä, joihin tuli yhteensä 62 vastausta. Opinnäytetyössä toteutettiin myös kehittämistyöpaja yhdistyksen hallitustoimijoille, jossa he arvioivat yhdistyksen toimintaa ja nykytilaa sekä ideoivat tulevaa toimintaa kyselytulosten pohjalta.

Vastaajien mielestä yhdistyksen toiminta on vaikuttavaa. Yhdistys vaalii toiminnassaan monimuotoista luontoa, edistää luonnonsuojelutyötä ja suojelee elinkelpoista ympäristöä sekä kulttuuriperintöä. Se myös innostaa kuntalaisia liikkumaan ja harrastamaan luonnossa sekä osallistumaan luonnonsuojelu- ja ympäristöasioihin. Aloitteiden, kannanottojen, vetoomusten ja luontokartoitusten tekeminen on Nurmijärven Luonnolle keskeistä toimintaa, ja vastaajat pitävät tätä työtä tärkeänä. Tärkeiksi koettiin myös ympäristökasvatus, luontotapahtumat sekä yhteistyö muiden järjestöjen kanssa. Kyselyyn vastanneet jäsenet haluavat kuulua luonnonsuojelujärjestöön, koska arvostavat luontoa, ovat huolissaan luonnon tilasta ja haluavat osallistua luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen torjuntaan.

Toimintaan osallistuneet ovat mielestään saaneet hyvän vastaanoton, ja osallistuminen on ollut kokemuksena miellyttävä. Toimintaa pidetään monipuolisena. Suosituimmiksi yhdistyksen toimintamuodoiksi nousivat retket luonnonsuojelualueelle, kansallispuistoon tai uhanalaiseen luontokohteeseen, siivoustalkoot, luontoillat ja paneelikeskustelut. Toiveissa oli lisää toimintaa lapsille ja perheille, tapahtumia ja tempauksia, ulkoilureittien rakentamista sekä opastusta luontotiedoissa ja -taidoissa. Vastaajat toivoivat yhdistyksen panostavan tiedottamiseen ja yhdistyksen tunnettuuden lisäämiseen sekä paikalliseen näkyvyyteen verkossa, lehdissä ja tapahtumissa.

Hallitustoimijoille järjestetyssä työpajassa osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että yhdistyksen toimintaa suunnataan jatkossa entistä enemmän ulospäin, jotta se tulee paikallisesti näkyvämmäksi ja kuntalaisille tutummaksi. Ensisijaisesti kehitetään yhdistyksen viestintää ja viestintäkanavia näkyvyyden ja tunnettuuden vahvistamiseksi. Yhteyksiä vanhoihin yhteistyökumppaneihin uudistetaan ja uusia kumppaneita pyritään hankkimaan aktiivisesti. Yhdistys toimii aina luonnon puolesta, mutta näkökulma ei ole yksinomaan vain luontoarvoja korostava, vaan myös muut näkökulmat huomioon ottava.

Lue opinnäytetyö täältä  ”Pieni, mutta kehityskelpoinen”

Tule mukaan toimintaan!

Yhdistyksessä aktiivisesti mukana olevien mielestä toiminta on mielekästä, ilmapiiri on hyvä ja vuorovaikutus toimivaa. Yhdistyksen vahvuuksia ovat hyvät taloudelliset resurssit ja vahva paikallistuntemus, mutta lisää aktiivisia toimijoita tarvitaan asiantuntijoiksi, luennoitsijoiksi, osallistumaan tapahtumien järjestämiseen ja toteuttamaan yhdessä visiota: ”Nurmijärven luonto ry vaikuttaa aktiivisesti omassa toimintaympäristössään. Se on kaikkien kuntalaisten yhdistys, tunnettu ja näkyvä. Aikaansa seuraava, innokas ja innostava yhdistys, joka hyödyntää toiminnassaan monipuolisesti myös teknologiaa ja on haluttu yhteistyökumppani.”

Ota rohkeasti yhteyttä ja liity mukaan!

Lisätietoja:     info@nurmijarvenluonto.fi
Liity jäseneksi:    Liity – Nurmijärven yhdistys (sll.fi)