Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

EU:n tuomioistuin: Kesähakkuita tulee rajoittaa eläinten pesintöjen turvaamiseksi

Kuva: Lasse Kurkela

EU:n tuomioistuin on antanut tuomionsa ruotsalaisten luonnonsuojelujärjestöjen valituksesta koskien pesimäaikaisia hakkuita. EU-tuomioistuin tuki lintu- ja luontodirektiivien pesimäaikaa suojaavia velvoitteita. Luonnonsuojeluliitto vaatii kesähakkuiden rajoittamista nyt Suomessakin.

Tuomiossaan 4.3.2021 EU-tuomioistuin tuki luonto- ja lintudirektiivejä sekä niiden eläinten pesimäaikaisen turvan vaatimuksia. Muun muassa pesiä ja munia ei saa tahallisesti hävittää ja vahingoittaa, eikä lintuja tahallisesti häiritä erityisesti lisääntymis- ja jälkeläisten kasvatusaikana. Tuomion mukaan tämä koskee myös metsätaloutta.

Lue lisää Suomen luonnonsuojeluliitos sivuilta
https://www.sll.fi/2021/03/05/eun-tuomioistuin-kesahakkuita-tulee-rajoittaa-elainten-pesintojen-turvaamiseksi/