Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta edelleen Röykän maankaatopaikan kannalla

Kuvituskuva: Nurmijärven Uutiset / Mirja Hussain

Nurmijärven Uutisten verkkolehti kertoo 23.8.2020, että Keski-Suomen Kuljetus Oy:n Perttulan ja Röykän välille suunnitellun maankaatopaikan lupaprosessi oli 18.8.2020 jälleen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan käsittelyssä.

9.5.2017 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta myönsi Keski-Suomen Kuljetus Oy:lle ympäristöluvan pilaantumattomien ylijäämämassojen välivarastointiin ja loppusijoitukseen sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen välivarastointiin, jalostukseen ja hyödyntämiseen. Lautakunnan nurmijärveläiset jäsenet vastustivat hanketta, mutta enemmistön voimin lupa myönnettiin.

Röykän asukasyhdistys ry, Nurmijärven kunta ja Nurmijärven Luonto ry vaativat Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksen kumoamista. Nurmijärven Luonto ry katsoo, että ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta aiheutuu haittoja, jotka heikentävät Myllyojan kuron ekosysteemiä. Alue ei sovellu jätemateriaalin varastoimiseen, eikä maa-aineksen läjitykseen pohjaveden saastumisvaaran vuoksi. Lisäksi hanke vaarantaa Lopentien ylittävän maakunnallisesti merkittävän ekologisen yhteyden toimivuuden. Nurmijärven kunnan mukaan luvan myöntämiselle ei ollut edellytyksiä. Hanketta ja sen vaikutuksia koskevia tietoja kunta pitää puutteellisina. (Kts. hankkeen aikaisemmista vaiheista sivulta Nurmijärven Luonnon kannanottoja)

Asia oli jälleen ympäristölautakunnan käsittelyssä, kun lautakunnalta pyydettiin vastausta korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtyihin valituksiin. Valituksen ovat jättäneet Nurmijärven kunta sekä kaksi muuta valituksen tekijää.

Ympäristölautakunnan tuoreen lausunnon mukaan Keski-Suomen Kuljetus Oy:n Röykkään suunnittelema maankaatopaikka on kokoluokaltaan, kestoltaan ja ympäristövaikutuksiltaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan toimialueella tavanomainen. Ympäristölautakunnan lausunnon mukaan suunniteltu maankaatopaikka on kokoluokaltaan, kestoltaan ja ympäristövaikutuksiltaan ympäristölautakunnan toimialueella tavanomainen. Lautakunta vaatii Nurmijärven kunnan korkeimpään hallinto-oikeuteen tekemän valituksen hylkäämistä.

Asian käsittely Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan pöytäkirjassa 18.8.2020.