Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Pesärauhan julistus

Allekirjoita Suomen luonnonsuojeluliiton vetoomus metsänhakkuista luopumiseksi linnuille tärkeimpänä pesimisaikana touko- ja kesäkuussa. 25.7.2019 allekirjoituksia oli 12 505. Lue lisää ja allekirjoita vetoomus!

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii myös, että hakkuita pitää rajoittaa huhtikuussa ja heinäkuussa lintujen tiheästi asuttamilla lehtipuuvaltaisilla metsätyypeillä tai korvissa. Lintujen pesinnän tahallinen häiritseminen on Suomessa kielletty luonnonsuojelulaissa. Kiellon taustalla on Euroopan unionin ns. lintudirektiivi. Käytännössä lakia on kuitenkin tulkittu siten, ettei kesällä tehtyjä metsähakkuita katsota tahalliseksi häiriön aiheuttamiseksi linnuille. Tämä tulkinta ei ole kestävällä pohjalla.

Lue Suomen luonnonsuojeluliiton artikkeli ”Pesärauhaa linnuille”. Kuvia kesähakkuista voit lähettää meille Nurmijärven Luontoon osoitteella info(a)nurmijarvenluonto.fi sekä Suomen luonnonsuojeluliittoon osoitteella paloma.hannonen(a)sll.fi.