Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

VIRTAVESIRYHMÄ PERUSTEILLA

Suomen luonnonsuojeluliitto on nimennyt kuluvan vuoden virtavesivuodeksi. Tavoitteena on parantaa virtavesien ekologista tilaa ja samalla kohentaa vaelluskalojen nousua vesireiteillä kalateitä rakentamalla ja vaellusesteitä kuten myllypatoja poistamalla ja tierumpujen asennusvirheitä korjaamalla.

Liitto on valmistellut teemavuotta monin tavoin. On mm. tehty opintomateriaalia aiheesta, jota voisivat käyttää eri puolille maata perustettavat virtavesityöryhmät. Tällainen työryhmä on suunnitteilla myös Nilsiään, jos vain riittävä määrä aiheesta kiinnostuneita löytyy.

NLY on lähettänyt jäsenilleen jäsenkyselyn, jonka lopussa sinulla oli mahdollisuus ilmoittautua mukaan ryhmään.. Tarkoitus olisi kevään aikana kokoontua muutaman kerran ja käyttää em. opintomateriaalia työskentelyn pohjana.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat valmistelleet yhteistyötahojensa kanssa ehdotukset Suomen eri alueiden vesienhoitosuunnitelmiksi ja niistä voi antaa palautetta 2.11.2020–14.5.2021.

 

Yhdistyksemme tavoitteena on antaa palautetta Nilsiän reitistä ja erityisesti siihen liittyvästä Atron vesivoimalan ohittavasta Artonjoesta ja edesauttaa sen palauttamista vaelluskalojen nousulle soveltuvaksi. Perusteilla olevan ryhmän yksi tehtävä tulisi olemaan tällaisen kannanoton laatiminen.

 

Jos olet jo ilmoittautunut ryhmään, sinuun tullaan ottamaan kevään aikana yhteyttä. Jos et ole vielä ilmoittautunut, voit ilmoittautua NLY:n sihteerille Mauri Tiaiselle, joka myös toimii ryhmän vetäjänä. (mauri64.tiainen@gmail.com)

 

Virtavesioppaaseen pääset tutustumaan TÄSTÄ.

 

Jos et ole vielä vastannut jäsenkyselyymme, voit tehdä sen TÄSTÄ.   Jäsenkyselyn lopussa voit siis ilmoittautua halutessasi virtavesiryhmään.

 

Tapaamisiin myöhemmin keväällä!