Vantaanjoki

Vantaanjoki on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

 • Maakunnat: Uusimaa, Kanta-Häme
 • Kunnat: (valuma-alueen kunnat) Helsinki, Vantaa, Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi, Loppi, Mäntsälä, Vihti, Järvenpää, Kerava, Sipoo, Espoo
 • Luontotyypit: metsät, suot, perinneympäristöt, järvet, jokiluonto, pienvedet sekä meret ja rannikot
 • Koko: 1680 km2 (valuma-alue)

 

Vantaankoski
Kuvassa on Vanhankaupunginkoski, jonka padon purkamista on esitetty kalojen kulun parantamiseksi ja virtavesiluontotyypin ennallistamiseksi. Kuva: Tapani Veistola
 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Suurjoki valuma-alueineen. Vantaanjoen vesistön valuma-alue ulottuu 14 kunnan alueelle: Hausjärvi, Riihimäki, Hyvinkää, Nurmijärvi, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Vantaa, Helsinki, Loppi, Vihti, Espoo, Mäntsälä, Sipoo. Vantaanjoen pääuoman pituus toista latvahaaraa pitkin mitattuna on n. 100 km ulottuen Hausjärven Erkylänjärvestä Helsingin Vanhankaupunginkoskelle.
Pääuoman yläpään toinen latvahaara Selänoja ulottuu sekin merestä yli 100 km päähän. Vantaanjoen kaikkien sivujokien ja –purojen yhteenlaskettu pituus on yli 300 km.


Merkitys ihmisille

Vantaanjoki on lähin suurjoki yli miljoonalle suomalaiselle. Se edustaa muun muassa uhanalaista luontotyyppiä, siellä on uhanalaisia lajeja ja se on Natura-alue.


Erityiset luontoarvot

Luontotyypeistä alueelta löytyy suurjoki ja lajeista muun muassa vuollejokisimpukka, saukko, meritaimen ja purohyrrä.

 

Vantaanjoki_Pitkkoski_252008_Vesa_Jrvinen.jpg
Kuva: Vesa Järvinen
 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Haitalliset vieraslajit
 • Roskaantuminen
 • Maatalouden ravinnepäästöt
 • Padot, jotka haittaavat vaelluskaloja ym.
 • Sekaviemärien ja muut jätevesipäästöt
 • Kalastuksen säätelyn ja valvonnan puutteet vaelluskalojen uhkana
 • Valuma-alueella tapahtuvat ojitukset
 • Lentokentän glykolipäästöt ym. teollisuuden päästöt

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita

 

Lisätietoja:

 

Vantaanjoki_Vantaankoski_Viilatehdas_672014_Vesa_Jrvinen.jpg
Kuva: Vesa Järvinen