Sijainti: Pääsivu / Mitä sinä voit tehdä / Tule mukaan toimintaan / Suomen 100 luontohelmeä / Luontohelmet / Tuomarinkylän kartano ja jokilaakso

Tuomarinkylän kartano ja jokilaakso

Kohdetta Tuomarinkylän kartano ja jokilaaksi ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Uusimaa
  • Kunta: Helsinki
  • Luontotyypit: metsät, perinneympäristöt, jokiluonto, pienvedet, kalliot
  • Koko: 200–500 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Tuomarinkylän kartanon historialliset pellot ja kartanorakennukset, Vantaanjoen varsi avoimine näkymineen ja joen molemmin puolin olevat hahmometsät muodostavat yhdessä valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman. Tuomarinkylän kartanon alue ja siihen yhdistyvä jokilaakso muodostavat  elävän ja moniarvoisen osan luonto- ja historiateemaisesta Helsinki-puistosta.


Merkitys ihmisille

Kartanon alueella sijaitsee yli 150 hevosta käsittävä ratsastuskeskus ja n. 60 000 koiraharrastajaa vuosittain palveleva koirakeskus, joiden toiminta on sovitettu yhteen alueen luonto-, maisema- ja kulttuuriarvojen kanssa. Kartanon pää- ja sivurakennuksessa toimii ravintola. Jokivarren molemmin puolin sujuvat ja elämykselliset pyöräily´- ja jalankulkuyhteydet yhdistävät rantojen puistoketjuja. Länsirannalle sijoittuu Suomen suurin siirtolapuutarha, Itä-Pakilan siirtolapuutarha ja Pakilan uimaranta. Itärannalla on Tapaninvainion uimaranta ja Pukinmäen rantapuiston palstaviljelyalue, kuivan maan matonpesupaikka ja uimapaikka sekä Närepuisto ja Sinimetsä.


Erityiset luontoarvot

Kartanon alue on kasvistollisesti rikas ja alueen historiasta johtuen monenlaisten kasviainesten kohtauspaikka (luontotietojärjestelmän arvoluokka I). Alueella on ketokasveja, muinaistulokaskasveja, sotaväen matkassa tulleita kasveja, rohtokasveja, viljelykasveja ja lehtokasveja. Kartanonmäellä on vanhaa puistopuustoa ja puukujia sekä rauhoitettu käärmekuusi. Peltoalueilla viljellään monipuolisesti viljely- ja maisemakasveja. Jakob Kavaleffin perustaman koepuutarhan ja taimitarhan jäljiltä Kaisanmäen ja Lystikukkulan alueella on kulttuurihistoriallisesti arvokasta kasvillisuutta.

Arvokkaat lepakkokohteet (luontotietojärjestelmän arvoluokka II) sijaitsevat Lystikukkulan ja kartanon pihapiirin välisellä alueella . Viiksisiipat saattavat talvehtia Lystikukkulan vanhoissa linnoituslaitteissa. Kartanon pihapiirissä on tavattu pohjanlepakoita ja korvayökköjä. Metsäiset Siliuksenmäki ja Lystikukkula ovat linnustollisesti arvokkaita alueita (arvoluokka III). Tuomarinkylän kartanon pellot ovat linnustollisesti arvokkaita jokivarren pensaikkolintujen, peltolinnuston ja muuttolinnuston kannalta (arvoluokka II). Kartanon alue on myös arvokas linnustokohde (arvoluokka II), koska se tarjoaa linnustolle vanhaa puustoa, pensaikkoja ja rakennuskantaa. Lystikukkulalta on löytynyt hiljattain uusi kärpäslaji, leppälattari.

Vantaanjoessa on tavattu erityisen suojelun kohteena olevaa vuollejokisimpukkaa, joka on Suomessa uhanalainen ja rauhoitettu.

Alueen metsistä on v. 2016 havaittu esiintymä äärimmäisen uhanalaista lahokaviosammalta.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen
  • Tie- tai väylähankkeet
  • Maaston kuluminen

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)
  • Tuomarinkylän kartanon n. 115 ha:n alue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Kartanoalue ja Vantaanjokilaakso on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Asemakaavoissa Tuomarinkylän kartanoalue historiallisine peltoineen on suojeltu kokonaisuutena.

 

Lisätietoja: