Suorsapää

Suorsapää on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Kohteen tarkempi nimi

  • Maikkumapää-Suorsapään erämaa-alue 

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Lappi
  • Kunta: Inari
  • Luontotyypit: metsät, suot, järvet, pienvedet, kalliot, tunturit
  • Koko: 3 800 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kohde on viimeinen tämän kokoluokan suojelematon alue maassamme. Se on rajattu normaalin metsätaloustoiminnan ulkopuolelle luonnonvarasuunnitelmassa, mutta sisältää poimintahakkuukuvioita käytännössä kaikissa paikoissa, joissa metsätalous yleensä on mahdollista. Alue rajautuu idässä Venäjään (Suorsapää rajapyykkinä) ja muualla tehometsätaloutettuun maahan. Pohjoisessa sijaitsee Tsarmitunturi erämaa ja välissä on noin 2 km:n levyinen tehohakattu (puuton) alue.

Kyseessä on erittäin monimuotoinen ja maisemaltaan vaihteleva alue, joka jäi suojelematta porometsämoratoriossa, koska Ivalon paliskunta ei lähtenyt moratorioon mukaan.


Merkitys ihmisille

Kohde on maamme hiljaisin kolkka, jossa ei kuulu ei lentomelua, eikä juuri liikennemeluakaan. Alue on tiettyjen paikallisten suosima metsästys- ja retkeilykohde, mutta toistaiseksi huonosti laajemmin tunnettu. Kohde on hakkuu-uhan alla, joten alue syytä tehdä viimein tunnetuksi.


Erityiset luontoarvot

Alueelta löytyy kaikki pohjoisen vanhan metsän tyyppilajit, osa alueesta rajavyöhykkeellä. Sieltä löytyy esimerkiksi vanhaa sekametsää sekä kuusia. Maisemassa ja luontohabitaateissa on jyrkkää ja nopeaa vaihtelua ja monimuotoisuutta. Alueella on merkittävä geo- ja biodiversiteetti.

Suorsapään laki ulottuu 473 metrin korkeuteen, kun muu alue on lähinnä 200-350 metriä korkealla. Lisäksi alueelta löytyy pieniä järviä, puroja, vetisiä ylämaan nevoja ja avotunturia.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Maastomoottoriliikenne, lähialueen metsäteiden leviäminen alueelle ja sen tuntumaan

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Hakkuurajoitteita
  • Kohteella ei ole mitään sen säilymistä turvaavaa tai edistävää statusta

 

Lisätietoja: