Selänpään romput

Selänpään romput on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Kohteen tarkempi nimi

 • Halisenromput ja Hunkerinromput

 

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Kymenlaakso
 • Kunta: Kouvola
 • Luontotyypit: metsät, suppa-alue harjumaastossa
 • Koko: 200–500 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Selänpään delta on laaja, maisemallisesti erottuva, toiseen Salpausselkään kuuluva delta-alue. Alue käsittää osia Selänpäänkankaan, Anttilankankaan ja Hevosojankankaan harjualueista. Harjumuodostumalle on luonteenomaista edustavat suppa-alueet sekä monipuoliset kangasmetsätyypit.

Kankaan pohjoisosassa on laaja suppa-alue ns. Hunkerin romput, jonka syvimmät supat ovat noin 40 metriä. Lounaisosassa sijaitsee pienempi suppa-alue ns. Halisenromput, jonka syvimmät supat ovat noin 25 metriä. Alueen pohjoisosan Multamäenlaki on platoomainen tasanne, noin 125 metriä meren pinnan yläpuolella.

Multamäen kaakkoisosat ovat loivasti viettävää nummea, jossa on runsaasti sulamisvesien aiheuttamia uomia. Koillisrinteessä on lohkareinen rantavalli ja törmäterassi. Deltan eteläreuna on jokseenkin jyrkkä ja sen yläosissa on kaksi allekkaista törmäterassiyhdistelmää. Alueella on useita eri kokoisia siirtolohkareita.


Merkitys ihmisille

Alueelta löytyy hyvää marjastus- ja sienestysmaastoa.


Erityiset luontoarvot

Selänpään delta-alue kuuluu maan parhaimpiin harjuluonnon opetuskohteisiin. Alueella tavataan lukuisia mielenkiintoisia glasiofluviaalisia muodostumia.

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Tie- tai väylähankkeet
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Maa- ja kiviainesten louhinta
 • Maaston kuluminen
 • Vedenotto ja kaivot

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue 100 %
 • Alueen Selänpäänkankaaseen kuuluva osa on valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman kohde

  

Lisätietoja: